Menu

Dit boek over eenzaamheid is geschreven in opdracht en met steun van het Nederlands Letterenfonds. Beleidsmakers maken zich zorgen rond eenzaamheid bij bejaarden en bij gamende jongeren. Wat is daarvan aan? Hoort het bij het leven? Mede door corona wil men eenzaamheid nog beter begrijpen.

Als mensen functioneren wij met een brein dat ons helpt overleven, maar dat nog niet is aangepast aan onze moderne tijd. Dat brengt de nodige valkuilen met zich mee. Als artsen werken wij in een masculiene medische cultuur die van ons verwacht dat we hard werken en sterk zijn. In combinatie met nieuwe regels en onze typische dokters­eigenschappen leidt dit tot een toenemende werkdruk en uitval.

Omdat er nog steeds veel misverstanden bestaan rond zelfmoord, zelfs onder professionals, heeft Derek de Beurs een boek geschreven waarin hij een aantal vaak gehoorde opvattingen over zelfmoord langs de lat van de wetenschap legt.

Ouders met een kinderwens hebben het vaak heel erg moeilijk. De vruchtbaarheidsbehandelingen hebben vaak complicaties. Veel kinderwensouders kunnen ook moeilijk over hun gevoelens spreken. Dit boek wil alle aspecten van een kinderwens bespreekbaar maken en probeert hulpmiddelen aan te bieden om beter met stress en verdriet om te gaan.

De website van de Zelfmoordlijn (­zelfmoord1813.be) biedt heel wat informatie en tools over de verschillende facetten van suïcidaliteit en ook Domus Medica heeft hier een themadossier over.

De auteur van dit boek is de medeoprichter van vzw Amfora. Deze organisatie gaat op interview bij mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Het zijn meestal mensen die palliatief begeleid worden maar ook oudere mensen die in de laatste fase van hun leven zijn.

In België ligt het suïcidecijfer ruim boven het wereldwijde gemiddelde en is nog steeds het hoogste van West-Europa. Meer aandacht voor preventie en mentaal welzijn blijft nodig.

In lage-inkomenslanden ligt de toegang tot zeer gevaarlijke pesticiden vaak aan de basis van een impulsieve beslissing tot zelfdoding. Het verbod op deze pesticiden zou tot een wereldwijde daling van het aantal suïcides met 20% kunnen leiden, zoals de Verenigde Naties vooropstellen. Een verbod hierop draagt ook bij aan de gezondheid van de landbouwers, het milieu en de economie.

Sciensano, een federale overheidsinstelling die onderzoek doet rond gezondheid in brede zin, heeft bij middel van een gezondheidsenquête vastgesteld dat bij 33% van de burgers de gezondheidsvaardigheden onvoldoende of problematisch zijn. In andere Europese landen is dit ongeveer hetzelfde. Door deze gebrekkige kennis hebben mensen vaak een ongezondere levensstijl.

Wereldwijd is de incidentie van majeure depressie bijna verdubbeld tussen 1990 en 2017. De stijging van het aantal depressies, volgens leeftijd gestandaardiseerd, is het hoogst in België. Extra maatregelen zijn nodig om depressie terug te dringen en complicaties, waaronder suïcide, te voorkomen.