Menu

Er kon geen stijging aangetoond worden in de suïcidecijfers de eerste maanden na de COVID-19-periode. Het viel echter op dat het moeilijk was om wereldwijde data met elkaar te vergelijken. Desondanks blijft het raadzaam om als huisarts waakzaam te blijven voor deze problematiek.

De derde druk van dit boek over lymfoedeem bevat de meest recente inzichten rond (patho)fysiologie, diagnostiek, genetica bij lymfoedeem maar ook een geïntegreerde biopsychosociale benadering van een chronische ziekte.

Als mensen functioneren wij met een brein dat ons helpt overleven, maar dat nog niet is aangepast aan onze moderne tijd. Dat brengt de nodige valkuilen met zich mee. Als artsen werken wij in een masculiene medische cultuur die van ons verwacht dat we hard werken en sterk zijn. In combinatie met nieuwe regels en onze typische dokters­eigenschappen leidt dit tot een toenemende werkdruk en uitval.

Dit boek over eenzaamheid is geschreven in opdracht en met steun van het Nederlands Letterenfonds. Beleidsmakers maken zich zorgen rond eenzaamheid bij bejaarden en bij gamende jongeren. Wat is daarvan aan? Hoort het bij het leven? Mede door corona wil men eenzaamheid nog beter begrijpen.

Dit boek is geschreven om patiënten met migraine een houvast te bieden bij deze miskende en onderschatte aandoening. De auteurs willen ook de omgeving van deze patiënten, werkgevers en beleidsmakers hiervoor meer begrip vragen. De auteurs zijn drie neurologen, allen opgeleid aan de KU Leuven. Ze worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met migraine en zien de impact hiervan.

​​​​​​​Vanuit zijn jarenlange ervaring als psychiater-psychoanalyticus en als belezen persoon wil Marc Calmeyn zijn persoonlijke visie van depressie in dit boek weergeven. Hij werkt in een psychiatrisch ziekenhuis en in een privépraktijk, heeft een baccalaureaat in de filosofie en is expert bij de Hoge Gezondheidsraad.

Ouders met een kinderwens hebben het vaak heel erg moeilijk. De vruchtbaarheidsbehandelingen hebben vaak complicaties. Veel kinderwensouders kunnen ook moeilijk over hun gevoelens spreken. Dit boek wil alle aspecten van een kinderwens bespreekbaar maken en probeert hulpmiddelen aan te bieden om beter met stress en verdriet om te gaan.

De website van de Zelfmoordlijn (­zelfmoord1813.be) biedt heel wat informatie en tools over de verschillende facetten van suïcidaliteit en ook Domus Medica heeft hier een themadossier over.

De auteur van dit boek is de medeoprichter van vzw Amfora. Deze organisatie gaat op interview bij mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Het zijn meestal mensen die palliatief begeleid worden maar ook oudere mensen die in de laatste fase van hun leven zijn.

Sciensano, een federale overheidsinstelling die onderzoek doet rond gezondheid in brede zin, heeft bij middel van een gezondheidsenquête vastgesteld dat bij 33% van de burgers de gezondheidsvaardigheden onvoldoende of problematisch zijn. In andere Europese landen is dit ongeveer hetzelfde. Door deze gebrekkige kennis hebben mensen vaak een ongezondere levensstijl.