Menu

Burgers kunnen voortaan zelf de vragenlijst van de Gezondheidsgids online invullen en de gegevens uitwisselen met hun huisarts. Op basis van hun antwoorden wordt hun persoonlijk preventieplan samengesteld.

Via de itsme®-app kan mobiel én veilig toegang verleend worden tot medische gegevens op beveiligde platformen. De patiënt kan via deze weg ook makkelijker zelf de eigen medische gegevens inzien, wat in sommige situaties van levensbelang kan zijn.

Om preventieve zorg te doen slagen is zelfmanagement door de burger cruciaal. Ook het paradepaardje van de preventieve zorg, de Gezondheidsgids, maakt deze transitie naar meer zelfmanagement. Met deze visietekst wil het kennisdomein Preventie en Gezondheidspromotie verduidelijken hoe dit in de praktijk kan worden doorgevoerd.

Via patiëntenportalen krijgen patiënten toegang tot (een deel van) hun medische gegevens. Het is meestal een toepassing die online geraadpleegd kan worden, na inloggen in het systeem.

De laatste jaren ging het hard met de informatisering in de gezondheidszorg. Meer en meer huisartsen maken gebruik van een elektronisch medisch dossier om alle gegevens van een patiënt op te volgen (administratief, medisch, psychisch, sociaal,…). In 2015 vroegen 8776 huisartsen de toenmalige telematicapremie aan voor het gebruik van een geregistreerd elektronisch medisch dossier (EMD).

Volgens het kennisdomein ICT van Domus Medica is het gedeelde Persoonlijk Gezondheidsdossier de weg die we moeten inslaan. Het Persoonlijk Gezondheidsdossier biedt tal van mogelijkheden die de zorg voor de patiënt centraal stellen, al zijn er nog enkele hinderpalen.

Mobile health is de ‘missing link’ in geïntegreerde zorg en welzijnszorg. Zorg verschuift hierdoor van residentieel naar ambulant en op langere termijn naar de individuele thuisomgeving. Toch is er nog weerstand.

Evaluatie van de pilootprojecten L. Zwaenepoel, L. Geudens, J. Walraet, L. Hulshagen Samenvatting In vier pilootprojecten werd getest of medicatieschema’s veilig online gedeeld kunnen worden tussen zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg. Dat gebeurde via Vitalink, een internetplatform van de Vlaamse overheid. Het platform werkte technisch goed, maar de gegevensuitwisseling bleef beperkt door ICT-moeilijkheden en het matige gebruiksgemak. Met de medicatieschema’s in Vitalink is een eerste stap gezet naar een standaard in de eerstelijnsgezondheidszorg die kan leiden tot een betere...