Menu

De steekkaart over acne kreeg recent een update. Bij mild tot matig papulopustuleuze acne kan ook behandeling met een topisch antibioticum. Niet-medicamenteuze therapie wordt niet langer geadviseerd.

De herwerkte steekkaart over acute keelpijn bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt de anamnese, het klinisch onderzoek en de behandeling van acute keelpijn. Het tweede deel gaat in op de opvolging, de verwijscriteria en het beleid bij recidiverende tonsillofaryngitis.