Menu

De steekkaart over acne kreeg recent een update. Bij mild tot matig papulopustuleuze acne kan ook behandeling met een topisch antibioticum. Niet-medicamenteuze therapie wordt niet langer geadviseerd.

De herwerkte steekkaart over acute keelpijn bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt de anamnese, het klinisch onderzoek en de behandeling van acute keelpijn. Het tweede deel gaat in op de opvolging, de verwijscriteria en het beleid bij recidiverende tonsillofaryngitis.

Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie was duidelijk dat leeftijd een belangrijke rol speelt in het risico op hospitalisatie, opname op intensieve zorgen en overlijden. Leeftijd blijft nog steeds de grootste risicofactor voor een ernstig verloop (en overlijden) ten gevolge van een COVID-19-infectie.

Voor de praktijk werd een nieuwe steekkaart over ‘Aanhoudende hoest bij kinderen’ ontwikkeld. Deze bevat handvaten bij anamnese, klinisch onderzoek, aanvullend onderzoek en behandeling.