Menu

Je vraagt je soms af waar iemand de energie haalt om een boek te boek te schrijven. Atul Gawande, chirurg en hoogleraar aan de Harvard Medical School en de Harvard School of Public Health, houdt zijn motivatie achter de hand tot het laatste hoofdstuk. Hierin beschrijft hij het stervensproces van zijn eigen vader en de strijd die hij geleverd heeft met het gezondheidszorgsysteem om zijn vader uiteindelijk een waardig sterven te garanderen.

Kan literatuur artsen tot een beter begrip brengen over het lijden van hun patiënten? Hiervoor bestaat geen empirisch bewijs, maar er is wel een verband tussen literatuur, ziekte en geneeskunde.

Dit is mijn laatste editoriaal als hoofdredacteur. Twee jaar ben ik lid geweest van de redactie en 23 jaar lang heb ik het blad helpen vorm te geven als hoofdredacteur, samen 25 jaar. Een ernstig en schijnbaar onoverbrugbaar meningsverschil met het bestuur van Domus Medica maakte het verder functioneren van de redactie onmogelijk.

We leven gelukkig langer maar we zijn hierdoor vooral langer ziek. Dit is niet de hele waarheid, want de meeste patiënten behouden een behoorlijke kwaliteit van leven ondanks hun ziektelast. Dit is enkel mogelijk dankzij een toegankelijk maar toch complex en duur gezondheidszorgsysteem dat breed maatschappelijk gedragen wordt en waarin huisartsen een belangrijke rol spelen.

Het is ontluisterend om vast te stellen hoe collega’s met de beste bedoelingen en met veel inzet worstelen met hun EMD. Toch zouden patiëntenzorg en zorg voor een operationeel EMD synoniem van elkaar moeten worden.

Bij veel patiënten met klachten ter hoogte van de onderste ledematen plaatst de huisarts een diepe veneuze trombose (DVT) in de binnencirkel van het diagnostische landschap als niet te missen diagnose. Hoewel een zeldzame aandoening blijft het een levensbedreigende aandoening die perfect behandelbaar is. De diagnostische uitdaging blijft om een dergelijke ziekte door een eenvoudige maar betrouwbare procedure uit te sluiten.

Armoede maakt ziek. Als armoede de oorzaak is van ziekte en voortijdige sterfte, dan is dit zeker, maar niet alleen, een probleem voor iedereen die werkt in de gezondheidszorg. Armoede is echter een zeer complex en moeilijk te vatten probleem.

Elke dag start ik met het inlezen van nieuwe data in het EMD (labo, technische onderzoeken, preventieve onderzoeken, brieven van specialisten,...). Dit vraagt slechts een geringe inspanning. Enkele drukken op de juiste knoppen en alles zit op zijn plaats.

We beloofden het u al even, maar vanaf dit nummer is het een feit: Huisarts Nu verschijnt voortaan in een nieuwe ‘look’. Op basis van uw input in het lezersonderzoek, onze visie en ‘vergelijkende studies’ zijn we tot dit resultaat gekomen. We hopen dat het u bevalt.

De introductie van nieuwe orale anticoagulantia of NOAC’s presenteerde zich in onze praktijk met twee incidenten. De opstart van de medicatie gebeurde telkens in het ziekenhuis. Een bejaarde patiënte deed na een val een vrij uitgebreide bloeding met nood aan een transfusie als gevolg.