Menu

Van in het begin van de ontwikkeling van de standaard was het de bedoeling de bereikte consensus voor te stellen in enkele huisartsenkringen. Hieruit blijkt dat de bereikte consensus kan bijdragen tot een betere praktijkvoering rond varicocele. De leerpunten zijn: het correct uitvoeren van het klinisch onderzoek, het bepalen van de juiste graad van varicocele, beseffen dat de aanpak van varicocele genuanceerd is, het opstellen van een beleidsplan bij de verschillende graden van varicocele, weten dat embolisatie de voorkeursbehandeling is en de redenen kennen om het medisch schooltoezicht op de...

Een standaard of richtlijn kan alleen maar beter en rijper worden als de handelswijze van huisartsen te velde bekend is. Daarom werd via het Huisartsen Peilpraktijken Netwerk nagegaan hoe vaak Belgische huisartsen met een varicocele worden geconfronteerd. Wal is de ernst van de varicocele, de aanleiding tot de diagnose en welk beleid voeren huisartsen?

Naar aanleiding van het opstellen van een varicocelestandaard werd een studie opgezet over varicocele bij jongens in de puberteitsperiode. De studie analyseert het beleid van de diensten van het Medisch Schooltoezicht (MST) in de laatste tien jaar. Hoe frequent komt een varicocele voor in de praktijk van de schoolarts? Hoe evalueert hij/zij dit probleem? Wat gebeurt er verder met deze vaststelling? Uit deze bevindingen worden een aantal leerpunten geformuleerd die kunnen helpen om in de toekomst een succesvol preventief varicocelebeleid te realiseren.

Om de preventieve zorgverlening naar jongeren toe te verbeteren zijn een adequate behandeling en follow-up noodzakelijk. Dit is ook het geval bij varicocele. Probleem bij deze aandoening is dat er nogal wat controversen bestaan over het juiste beleid. De Gemengde Werkgroep van schoolartsen (VWVJ) en huisartsen (WVVH) stak daarom de koppen bij elkaar en stelde, in samenwerking met verschillende fertiliteitsspecialisten, een standaard (richtlijn of consensuspoging) op. Tegelijkertijd werd onderzoek verricht bij huisartsen en schoolartsen via respectievelijk de peilpraktijken en dossiers van het...