Menu

In de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft de opioïdenepidemie dramatische proporties aangenomen. Sinds 2012 sterven er meer mensen door een overdosis dan er doden vallen in het verkeer. In 2016 stierven 42 000 mensen als gevolg van een aan opioïden gerelateerde overdosis. Dat komt neer op gemiddeld 115 overlijdens per dag.

Een enquêteonderzoek bij zwangere en niet-zwangere vrouwen Het cytomegalovirus (CMV) is geïdentificeerd als de meest voorkomende congenitale infectie. Ongeveer de helft van de Belgische vrouwen is seropositief bij het begin van de zwangerschap. Seroprevalentie varieert tussen verschillende landen en stijgt met de leeftijd. De geboorteprevalentie van symptomatische CMV-infecties wordt geschat op 0,07%.2 Momenteel bestaat er geen afdoende behandeling: prenatale toediening van orale gancyclovir wordt onderzocht alsook de toediening van hyperimmune gammaglobulines. In afwachting van de...

Vitamine D wordt reeds lang gebruikt in de behandeling en preventie van osteoporose. Maar is er voldoende wetenschappelijke evidentie om vitamine D te geven aan volwassenen en ouderen buiten de groep van (oudere) vrouwen met een hoog val- en fractuurrisico?