Menu

De Verenigde Staten is koploper in de implementatie van programma’s voor vroegtijdige zorgplanning. Hoever staan we in Vlaanderen en wat is het beste model voor vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra? We bieden u het literatuuronderzoek van onze winnaar van de ‘prijs van de jonge auteur’ 2010.

Dit artikel beschrijft de eerste ervaringen met het Brugse model voor vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra en evalueert of het voeren van de gesprekken over vroegtijdige zorgplanning haalbaar is voor de huisarts.

Vroegtijdige zorgplanning (VZP) is een denk- en communicatieproces tussen de patiënt, zijn naasten en de zorgverleners over de toekomstige zorg. De meeste literatuur en ervaring rond dit onderwerp zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. In dit artikel wordt de ontwikkeling van een model voor vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra (WZC) voorgesteld.

Vier journalisten lieten tien patiënten die hun kanker overleefden hun belevenissen vertellen. Voor allen was de diagnose niet gemakkelijk te verwerken. Zij hadden echter het geluk een arts te treffen die hen eerlijk inlichtte, en zo objectief mogelijk uitleg gaf over de therapie en de mogelijke prognose.

Een longspecialist die een boek schrijft over psychosomatiek en patiëntenbegeleiding: toch wel een niet alledaags gebeuren!

“Ziek zijn thuis” is een handig, eenvoudig en zeer praktisch handboek voor gezinsleden die thuis een zieke moeten verzorgen.

Eén encyclopedie over encopresis bestaande uit driehonderdtachtig bladzijden, ingedeeld in verschillende hoofdstukken die naar gelang de interesse afzonderlijk kunnen gelezen worden.

Het eerste deel van "Kiezen voor communicatie" bevat een grondige analyse van wat communicatie inhoudt.

De eerste helft van deze uitgave is een synopis van de geschiedenis van de geneeskunde vanaf het Stenen Tijdperk, over de geneeskunde van de Farao's, de Grieken, Hippocrates, de Bijbel, Claude Bernard, Virchov, Adler, von Gebsattel. Jaspers, Jung, Szondi ...

"Omgaan met ouderen" is een parel van een boek speciaal geschreven voor verpleegkundigen in bejaardentehuizen.