Menu

Het gebruik van hormonale contraceptie die oestrogeen bevat, wordt in een aantal situaties afgeraden, zoals bij een verhoogd risico op veneuze trombose en de combinatie roken en >35 jaar.

In het najaar van 2020 stierven twee jonge meisjes aan een trombose, mogelijk ten gevolge van het gebruik van de combinatiepil. Dat leidde in de media tot kritische uitspraken over de kwaliteit van het anticonceptieconsult door de huisarts.