Menu

Stem- en slikstoornissen komen vaker voor dan gedacht maar ontsnappen dikwijls aan de aandacht. Een recent ontwikkelde webapplicatie helpt huisartsen en patiënten om de ernst van deze problemen in te schatten.

Wat is het effect van de afbouw van benzodiazepines bij ouderen in rusthuizen? Dat was het uitgangspunt van een onderzoek dat werd opgezet in tien rusthuizen in Gent. Naast een dubbelblind gecontroleerd klinisch onderzoek werden ook beschrijvende gegevens verzameld over de ontwenningsverschijnselen en de kwaliteit van de slaap bij de residenten. De bevindingen waren veelbelovend voor verder onderzoek. Onderzoekers moeten in de toekomst wel rekening houden met de problemen die eigen zijn aan het uitvoeren van een trial bij geïnstitutionaliseerde ouderen.

De waarde van deze uitgave ligt vooral bij de klemtoon die de auteurs gelegd hebben op de kliniek. Hierrond is de geactualiseerde wetenschappelijke kennis geweven van dit snel evoluerend en daardoor voor clinici moeilijk te volgen domein.

Naar aanleiding van een vroegere WHO-publikatie (Public Health Papers nr. 76), handelend over gezondheidsrisico-meting bij moeder en kind, werden in deze uitgave 24 diapositieven gemaakt van de tabellen die het meest illustratief waren om de methodologie van zulke risico-berekening in het daglicht te stellen.

Een must van een boekje voor wie denkt aan het informatiseren van zijn of haar huisartspraktijk, geschreven door een auteur die sinds jaren het wel en wee van de ontwikkeling van een computerbestand voor de huisarts volgt.

Bij een studie van 73 niet hypertensieve kinderen tussen drie en vijf jaar werd aangetoond dat een dagelijkse zoutreductie (Na + 108 gram naar 71.3 mEg/dag) van 6,5 gram naar 4,1 gram een significante daling geeft van diastolische BD (niet van de systolische).

Bij patiënten die hun arts manipuleren is het geen onredelijke fout een toegeving te doen aan deze manipulatie, als de arts maar weet dat hij «bewerkt» wordt en precies kan beslissen wat zijn houding moet zijn, meer bepaald met betrekking tot het succesvol beëindigen van de manipulatieve arts-patiëntrelatie.

De Volksbond tegen Drank- en Drugmisbruik gaf drie monografieën uit, die elkaar aanvullen om ons een idee te geven over hoeveel en hoe ernstige problemen er voorkomen in een belangrijke probleemgroep van onze bevolking.

«Alweer een boek over dit kiese onderwerp», zal de gedocumenteerde lezer misschien zeggen.

Dit woordenboek bestaat naast het Geneeskundig Woordenboek van PINKHOF-HILFMAN van dezelfde uitgever. Het richt zich niet zoals de grote broer tot gebruikers die nood hebben aan een standaardwerk voor wetenschappelijk gebruik.