Menu

Patiënten raadplegen de huisartsenwachtposten frequent voor niet-dringende medische zorgen. Dat zorgt voor een hogere werkdruk bij de artsen en oplopende wachttijden voor de patiënten. Bestaande triagesystemen, zoals 1733 en 112, verwijzen de patiënt naar de meest geschikte hulpverlener. Een online zelfevaluatie zoals de app ‘Moetiknaardedokter’ kan mogelijk voor een ontlasting van deze arbeidsintensieve en dure triagesystemen zorgen en resulteren in een efficiënter gebruik van de dienst spoedgevallen.

E-health omvat alle computer en ICT-gerelateerde diensten, zoals het elektronisch patiëntendossier en elektronisch voorschrijven. Mobile health is een onderdeel van e-health en wint duidelijk aan belang; in 2017 werden wereldwijd al 3,7 miljard gezondheidsapps gedownload.

Stem- en slikstoornissen komen vaker voor dan gedacht maar ontsnappen dikwijls aan de aandacht. Een recent ontwikkelde webapplicatie helpt huisartsen en patiënten om de ernst van deze problemen in te schatten.

Bewoners van een woonzorgcentrum hebben doorgaans complexe gezondheidsproblemen. Samen met een multidisciplinair team staat de huisarts in voor de toenemende zorgvraag. Deze interprofessionele samenwerking vraagt om een doeltreffende communicatie. Idealiter is er voor en na een bezoek aan een bewoner een (mondelinge) overdracht van informatie tussen de huisarts en de (hoofd)verpleegkundige om tot een gemeenschappelijk gedragen plan van aanpak te komen.

De groep ouderen in onze samenleving blijft jaar na jaar toenemen. Op 1 januari 2020 telde het Vlaams gewest 2 272 843 inwoners van 55 jaar of ouder, dat is 34,3% van de bevolking.

Burgers kunnen voortaan zelf de vragenlijst van de Gezondheidsgids online invullen en de gegevens uitwisselen met hun huisarts. Op basis van hun antwoorden wordt hun persoonlijk preventieplan samengesteld.

Volgens de laatste Gezondheidsenquête heeft momenteel één op tien volwassenen diabetes in België. Een heel grote groep heeft bovendien een verhoogd risico om op termijn diabetes type 2 te ontwikkelen. Zo schat men dat ongeveer 25-30% van de 45-plussers een FINDRISC-score ≥12 heeft, dit zijn bijna 700 000 Vlamingen die een duidelijk verhoogd risico op diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen hebben. Deze mensen hebben nood aan begeleiding bij de huisarts en leefstijlaanpassing om diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen.

Met het beveiligd platform ‘mijnWGK’ viel het Wit-Gele Kruis begin juni in de prijzen. Uniek aan dit platform is dat met een relatief kleine inspanning een grote stap wordt gezet in de samenwerking rond patiënten. Zo is deze link rechtstreeks ingebouwd in de meeste softwarepakketten voor huisartsen en hebben ook de ziekenhuizen directe inzage.

In 2012 ontwikkelden Domus Medica en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een website om huisartsen te helpen bij het screenen naar middelenproblemen. Over de jaren heen werd deze site uitgebreid met screeningsmogelijkheden, korte interventies en informatie.

'Dokter, het gaat echt niet meer. Ik slaap niet meer. Schrijft u mij alstublieft iets voor?' Een schijnbaar eenvoudige vraag die huisartsen wel vaker krijgen. Het antwoord lijkt even simpel; een slaapmiddel voorschrijven neemt weinig tijd in beslag en levert een tevreden patiënt op. Helaas lost medicatie zelden een psychosociaal probleem op.