Menu

Verschillen in perceptie tussen adolescenten met obesitas, hun zorgdragers en professionele zorgverstrekkers onderstrepen de nood aan meer aandacht voor communicatie, overleg en educatie. Adolescenten vinden het belangrijk om obesitas vroegtijdig aan te kaarten met hun zorgverlener maar hebben nood aan een niet-beoordelende, zorgzame en ondersteunende stijl.

Deze review toont het wereldwijd voorkomen van matig tot hoge niveaus van burn-out. Een uitdaging voor beleidsmakers is de sterke variatie in burn-outschattingen tussen studies en landen. Gebruik van een uniform meetinstrument en duidelijke afkapwaarden om burn-out te definiëren is cruciaal. Bovendien dient ook de context waarin de huisartsen werken, beter bekeken te worden om burn-out in de eerste lijn beter te begrijpen.

De larve van Strongyloides stercoralis voelt zich goed thuis in warme, modderige grond. Blootvoets lopen in fecaal gecontamineerde modder of slijk (deze condities komen frequent voor in vluchtelingenkampen in tropische gebieden) geeft de larve de kans om doorheen de intacte huid de bloedbaan te bereiken en te migreren naar de dunne darm.

Schistosomiasis is het gevolg van een besmetting met een parasiet, die in stilstaand zoet water een waterslak infecteert om zich ongeslachtelijk voort te planten. De larven die zo ontstaan, kunnen doorheen de huid dringen, in de bloedbaan terechtkomen en migreren naar het orgaan voor geslachtelijke voortplanting.

Staphylococcus aureus behoort tot de humane microbiota en wordt voornamelijk in de voorste neusholte en op de huid gevonden. Naast de commensale rol van deze bacterie kan S. aureus ook verscheidene infecties veroorzaken, variërend van milde huidinfecties tot bloedstroominfecties en ernstige pneumonieën.

Met behulp van een systematische review werden in dit onderzoek pan-Europese epidemiologische gegevens over chronische niet-kankerpijn nagegaan.

Wat is de prevalentie van chronisch nierfalen bij patiënten met diabetes type 2 in Vlaanderen? Dit werd nagegaan met behulp van de Intego-databank.

Een harde vaststelling: patiënten die door hun psychisch lijden en de behandeling met psychofarmaca gevoeliger zijn voor een aantal aandoeningen, worden niet altijd op dezelfde manier behandeld als andere patiënten.

Patiënten met mentale stoornissen zijn in de huisartsenpraktijk vaak moeilijk te herkennen. En toch schat men dat 20% van de patiënten in de eerste lijn een psychische stoornis heeft. Van hen zou de helft tot driekwart niet als dusdanig worden herkend en bijgevolg niet worden behandeld. Eind jaren ’90 werd een diagnostisch instrument (PRIME-MD) ontwikkeld dat de arts helpt om achttien mogelijke mentale stoornissen bij patiënten te identificeren. In dit onderzoek werd aan de hand van de PRIME-MD de prevalentie geschat van de meest voorkomende mentale stoornissen in de Belgische...