Menu

Het gebeurt bijna nooit dat een moeder overlijdt tijdens de bevalling of in het kraambed. Geschat wordt dat er per jaar een twaalftal vrouwen zijn in België, op basis van de huidige cijfers van STATBEL en de Maternal Mortality Ratio (MMR) van onze buurlanden. We weten verder heel weinig over deze vrouwen, behalve wat vermeld staat op het sterfte­certificaat en wat als doodsoorzaak wordt meegegeven aan het Vlaamse Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE).

Na mijn eigen ervaringen met thuis én in het ziekenhuis bevallen nam ik me voor om als huisarts voortaan mijn zwangere patiënt en medemens beter te informeren. Welke technische prestaties zijn nodig en wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Maar ik wou hen ook aan het denken zetten en meegeven dat ze het recht hebben om 'nee' te zeggen.

Uit een gerandomiseerd onderzoek, waarbij 13.079 levendgeboren kinderen betrokken waren, bleek dat, bij doorlopende electronische bewaking van de foetale hartslag samen met een foetale bloedafname telkens men dit aangewezen vond, 55% minder gevallen van neonatale convulsies voorkwamen.

In twee universitaire ziekenhuizen in Montreal werden 162 bevallingen met laag risico verdeeld over obstretici en huisartsen.

Sinds geruime tijd worden wij overspoeld met informatie over «alternatieve» houdingen bij de bevalling. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de van oudsher gebruikte vertikale houding waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht. De vrouw krijgt een meer leidende positie in het bevallingsgebeuren, terwijl de technische problemen voor de verloskundige overbrugbaar zijn. Een pleidooi?

Het medisch-verloskundig handelen wordt momenteel ondersteund door een uitgebreide know how. Moeder en kind dienen de beste zorgen te krijgen in een tijd waarin elke bevalling een uniek gebeuren is. Is deze ontwikkeling echter zo gunstig: bewerkt ze niet het tegendeel van wat ze beoogt?

Het is van belang bij depressief reageren na een bevalling een differentiële diagnose te maken tussen.:, een klassieke depressie, een dekompensatie bij een obsessionele levenswijze, irreële verwachtingen en een hyperestetisch-emotioneel syndroom. Zo kan een aangepaste aanpak of behandeling ingesteld worden.

Een huisarts die aan thuisbevalling doet dient over een minimum aan technische hulpmiddelen en medikaties te beschikken. Verder vindt u een niet beperkende minimumlijst van uitrusting.