Menu

De prevalentie van hartfalen stijgt met de leeftijd, van 1% in de leeftijdscategorie 55 jaar tot meer dan 10% bij 70-plussers. Dat is vermoedelijk een onderschatting, want sommige studies schatten dat ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen niet met een hartfalendiagnose geregistreerd staat.

Samenwerking tussen huisapotheker en huisarts zorgt ervoor dat TNF-α-remmers optimaal en veilig gebruikt worden. Het MFO gaat dieper in op de specifieke voorzorgsmaatregelen bij deze geneesmiddelen.

Een multidisciplinaire aanpak is nodig om chronische nierinsufficiëntie tijdig in kaart te brengen, complicaties op te vangen en de medicatie te bewaken.

In de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft de opioïdenepidemie dramatische proporties aangenomen. Sinds 2012 sterven er meer mensen door een overdosis dan er doden vallen in het verkeer. In 2016 stierven 42 000 mensen als gevolg van een aan opioïden gerelateerde overdosis. Dat komt neer op gemiddeld 115 overlijdens per dag.

In april 2015 werd een wettelijk kader gecreëerd waardoor artsen en officina-apothekers lokaal, in kleine groep, gestructureerd overleg kunnen organiseren. Dit kan op gemeentelijk vlak, maar ook op kring- of LOK-niveau plaatsvinden.

Het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te stimuleren. Hierop kunnen verschillende thema’s besproken worden. In het vorige nummer van Huisarts Nu kwam reeds het voorschrijven van DOAC’s aan bod (zie ‘Veilig gebruik van directe orale anticoagulantia’ van Silas Rydant in Huisarts Nu 2018, nr. 3, blz. 106-7).

Het Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) brengt huisarts en huisapotheker samen en focust op de kwaliteitsverbetering van het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Een voorbeeld van een Medisch-Farmaceutisch Overleg is de opvolging van de directe orale anticoagulantia (DOAC’s). Dit overleg is een ideale gelegenheid om na te gaan wat ‘de andere’ allemaal weet en kan en waar samenwerking kan leiden tot een verhoogde veiligheid voor de patiënt. Het programma geeft de gelegenheid om tot concrete afspraken te komen tussen huisarts en huisapotheker. Dit geaccrediteerde kwaliteitsbevorderend...

In dit voorbeeld van een 84-jarige man met ernstige chronische nierinsufficiëntie (CNI-stadium 4) wordt de medicatie nauwkeurig in het oog gehouden door de huisarts, nefroloog, uroloog en apotheker. De patiënt is gekend met diabetes en wordt opgevolgd door een neurochirurg na een operatieve ingreep voor een clivus cordoom (tumor ter hoogte van schedelbasis).

In 2009 werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd over de organisatie van medischfarmaceutisch overleg of MFO. In afwachting van de uitvoering en financiering daarvan gaat dit pilootproject na of de organisatie van een medisch-farmaceutisch overleg haalbaar is in de huisartsenpraktijk en kan helpen in de aanpak van het medicatiebeheer.