Menu

Schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel. Deel 11: Een artikel indienen

Schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel

Deel 11: Een artikel indienen

Wat je moet weten

Auteursinstructies

Er bestaan uniforme eisen voor artikelen die worden aangeboden aan biomedische tijdschriften (www.icmje.org).

Daarnaast stelt elk tijdschrift zo zijn eigen eisen, die te vinden zijn in de auteursinstructies op de website van het tijdschrift. Elk tijdschrift heeft weer net iets andere voorkeuren voor zaken als het maximum aantal woorden, de opmaak van de referenties, en of de tabellen en figuren ingevoegd in het manuscript moeten worden aangeleverd of als afzonderlijke bestanden.

Het is nuttig om vanaf het begin van het schrijfproces rekening te houden met dergelijke eisen, omdat ook je coauteurs dergelijke aanvullende tekstelementen moeten zien, er commentaar op leveren en ermee instemmen.

Aanbiedingsbrief

Het indienen van een artikel gebeurt via een aanbiedingsbrief (coverletter), en dat is vaak het eerste dat de tijdschriftredacteur leest. Daarom is het belangrijk om in die brief het belang van het artikel voor het onderzoeksgebied en de relevantie voor het beoogde tijdschrift duidelijk naar voren te brengen.

In die brief wordt ook bevestigd dat het artikel voldoet aan de auteursinstructies van het tijdschrift en wordt alle verdere informatie gegeven die voor de redacteur van belang kan zijn.

Referenten

De meeste tijdschriften vragen de auteurs om minstens twee of drie potentiële referenten te noemen die experts zijn op het onderzoeksgebied en die een objectieve beoordeling van het artikel kunnen geven. Het tijdschrift kan inderdaad contact opnemen met deze mensen, maar zal vaak ook nog andere referenten vragen, om minstens twee beoordelingen van goede kwaliteit te verkrijgen. Sommige tijdschriften vragen ook specifiek welke personen je juist liever niet als referent wilt zien, omdat ze naar jouw mening wellicht geen objectieve beoordeling kunnen leveren.

Indieningsproces

Het online indiensysteem van het tijdschrift voert je stap voor stap door het indieningsproces. Als een manuscript goed is opgesteld, kan het hele proces van indienen binnen een uur gebeurd zijn, maar als het niet lukt het hele indieningsproces in één keer af te ronden, is het meestal mogelijk de ingevoerde informatie op te laten slaan en het proces later voort te zetten.

h45 03 13 Deel 11 Een artikel indienen 02

Wat je moet doen

Zorgvuldig nalezen

Vraag jezelf af of je helemaal tevreden bent met het manuscript. Heb je er na het voltooien van de laatste onderdelen nog een tijdje goed over kunnen nadenken?

Lees je manuscript nog een keer helemaal grondig door, liefst nadat je er een paar dagen niet naar hebt gekeken. Vraag jezelf af of de verhaallijn duidelijk, logisch opgebouwd en interessant is. Is de tekst helder maar ook compact? Ben je consequent geweest in het gebruik van termen? Is het taalgebruik correct en is er geen enkele tikfout blijven zitten?

Feedback door derden

Overweeg om je manuscript te laten lezen door een collega die je vertrouwt, dus een onderzoeker of een niet-wetenschapper met veel ervaring in het redigeren van teksten. Het moet iemand zijn die je goed kent en die de wetenschappelijke basiskennis bezit die je ook van de beoogde lezers verwacht, maar die niet betrokken is geweest bij het onderzoek of het schrijven van het artikel. Zo iemand kan de ‘blinde vlekken’ in het manuscript ontdekken die jij en je coauteurs over het hoofd zien en kan nuttige feedback geven waardoor je de laatste verbeteringen kunt aanbrengen.

Als Engels niet je moedertaal is, kan het nuttig zijn je manuscript te laten redigeren door iemand die het Engels als moedertaal heeft, of een professionele taalredacteur.

Inhoud van de brief

Gebruik de aanbiedingsbrief als middel om je artikel te ‘verkopen’ aan de redacteur die moet beslissen over accepteren of afwijzen.

De brief moet een aantal basisingrediënten bevatten, waaronder het verzoek tot publicatie van het artikel (vermeld de titel) in het tijdschrift en een samenvatting van het belang van het artikel (in 2-3 zinnen): welk relevant probleem wordt aan de orde gesteld, wat is het voornaamste resultaat en waarom is dit resultaat van belang.

Deze brief bevat ook een uitleg waarom het artikel relevant is voor de doelgroep van het tijdschrift. Een goed argument kan bijvoorbeeld zijn dat er in het tijdschrift al eerder over dit of aanverwante onderwerpen is gepubliceerd. Verwijs daarbij naar die eerdere publicaties, want daarmee laat je zien dat je het tijdschrift goed kent.

Tot slot moet de brief ook alle informatie bevatten die het tijdschrift vraagt, zoals een verklaring dat het manuscript niet tegelijkertijd elders wordt aangeboden of een verklaring over mogelijke belangenconflicten. Naast deze basisingrediënten kun je nog andere specifieke aspecten van het artikel aan de orde stellen.

Opvolging

Als het manuscript eenmaal is ingediend, bewaar dan alle informatie over het indieningsproces zorgvuldig. Controleer regelmatig hoe het staat met de indiening en neem contact op met het tijdschrift als de status in het proces niet duidelijk is of als de beslissing erg lang op zich laat wachten (bv. als je na 2-3 maanden nog niets van het tijdschrift hebt gehoord).


Checklist voor het indienen van een artikel

 • Lees je hele artikel van begin tot eind nog eens zorgvuldig door.
 • Controleer of je volledig hebt voldaan aan de specifieke auteursinstructies van het tijdschrift.
 • Schrijf een overtuigende aanbiedingsbrief, met daarin de volgende ingrediënten:
  • de titel van het artikel en het verzoek tot publicatie in het tijdschrift,
  • het belang van je voornaamste resultaten voor het onderzoeksterrein,
  • de relevantie voor het doelpubliek van het tijdschrift,
  • de door het tijdschrift gevraagde informatie,
  • andere relevante zaken die het artikel betreffen.
 • Volg de stappen van het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 • Bewaar alle gegevens over het indieningsproces.
 • Controleer regelmatig de voortgang van de procedure bij het tijdschrift.

Dit artikel is een vertaalde versie van: Kotz D, Cals JWL. Effective writing and publishing scientific papers, part XI: submitting a paper. J Clin Epidemiol 2014;67:123. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever. Meer informatie: www.scientificwritingtips.com.


Auteurs

 • Daniel Kotz is epidemioloog en hoogleraar aan de Universiteit Düsseldorf;
 • Jochen Cals is huisarts en universitair docent aan de Universiteit Maastricht.

pdfh45_03_13_Deel_11_Een_artikel_indienen.pdf117.93 KB

Hebt u een vraag of opmerking?
Laat het ons weten!

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.