Menu

Schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel

In deze reeks uit 2015-2016 behandelen Jochen Cals en Daniel Kotz alle do’s-and-don’ts over wetenschappelijk schrijven. Hoe begin je aan een artikel en hoe breng je dit tot een goed einde en publicatie? 

In deze nieuwe reeks vind je alle do’s-and-don’ts over wetenschappelijk schrijven. Hoe begin je aan een artikel en hoe breng je dit tot een goed einde en publicatie? We starten, uiteraard, met het begin.

In dit tweede deel in de reeks over wetenschappelijk schrijven kom je meer te weten over de titel en abstract van een artikel. Waarom zijn ze zo belangrijk?

Veel tijdschriftredacteuren (en reviewers) geven tegenwoordig de voorkeur aan een korte en op het onderwerp toegespitste inleiding. Doel van de inleiding is om de lezer de essentiële informatie te geven die hij/zij nodig heeft om te begrijpen waarom je je onderzoek hebt gedaan en om de onderzoeksvraag te presenteren.

Methoden Wat je moet weten Doel Als je een wetenschappelijk onderzoek als een smakelijk kennisgerecht beschouwt, dan is de paragraaf over methoden zoiets als een recept waarin de voor het onderzoek benodigde ingrediënten staan beschreven en de manier waarop ze moeten worden gecombineerd bij het bereiden. In het ideale geval stelt het recept lezers in staat het gerecht opnieuw te bereiden met hetzelfde resultaat. De paragraaf over methoden vormt de verbinding tussen de introductie en de resultaten, zodat een duidelijke verhaallijn ontstaat: als het goed is, beschrijft deze paragraaf de meest...

Wat je moet weten Weergave van de resultaten In de resultatenparagraaf van een artikel wordt een heldere, beknopte en objectieve beschrijving gegeven van de bevindingen van je onderzoek. Deze wordt grotendeels in de verleden tijd geschreven. De bevindingen worden gepresenteerd zonder interpretatie, want die hoort alleen thuis in de discussie. De resultatenparagraaf is een beetje de tegenhanger van de methodenparagraaf: voor elke gebruikte methode (wat je hebt gedaan) moet een daaruit voortvloeiend resultaat worden vermeld (wat je hebt gevonden), en omgekeerd. Een veelgebruikte volgorde van de...

Doel van de discussieparagraaf is om de lezer een kort overzicht te geven van de voornaamste bevindingen van het onderzoek en deze in hun context te plaatsen door ze te vergelijken met de resultaten van eerder onderzoek. Ook worden de implicaties van de bevindingen voor toekomstig onderzoek en voor de praktijk hier besproken, en de eventuele beperkingen van de gebruikte onderzoeksopzet.

In tabellen en figuren kunnen de bevindingen van een onderzoek op een efficiënte manier worden gepresenteerd. Duidelijke tabellen en figuren geven meer informatie dan de auteur ooit in woorden zou kunnen weergeven. In de tabellen en figuren moeten de voornaamste bevindingen van het onderzoek te vinden zijn, want de lezer zal die bekijken om snel een overzicht van de resultaten te krijgen. Daarom is het ook van belang dat ze op zichzelf kunnen staan, dat wil zeggen dat de lezer de aangeboden informatie volledig kan begrijpen zonder de tekst te hoeven lezen. De meeste tijdschriften leggen...

De vooruitgang van de wetenschap is gebaseerd op het voortbouwen op het werk van anderen. Het is dus van belang eerder werk op de juiste wijze te citeren, om je bronnen aan te geven, om je hypothese te onderbouwen, om te laten zien dat je bekend bent met het desbetreffende vakgebied, om andere onderzoekers de eer te geven die hen toekomt en ook om niet van plagiaat te worden beschuldigd.

Het auteurschap van een wetenschappelijk artikel – met een belangrijke rol als auteur (eerste, tweede of laatste auteur, corresponderend auteur of eindverantwoordelijke of guarantor) – kan goed zijn voor je carrière. Het is dan ook niet verwonderlijk dat auteurschap een veelbesproken onderwerp is bij vergaderingen en in het koffiehoekje van de afdeling.

In een wetenschappelijk artikel wordt een verhaal verteld, maar aan wie? Welk publiek een artikel leest, wordt grotendeels bepaald door de keuze van het tijdschrift waarin het wordt gepubliceerd. In PubMed alleen zijn al meer dan 20 miljoen artikelen opgeslagen. Dat betekent dat je met wat doorzetten je artikel waarschijnlijk wel ergens gepubliceerd kunt krijgen, maar het kiezen van het juiste tijdschrift voor je artikel is niet eenvoudig.

Er bestaan uniforme eisen voor artikelen die worden aangeboden aan biomedische tijdschriften (www.icmje.org). Daarnaast stelt elk tijdschrift zo zijn eigen eisen, die te vinden zijn in de auteursinstructies op de website van het tijdschrift. Elk tijdschrift heeft weer net iets andere voorkeuren voor zaken als het maximum aantal woorden, de opmaak van de referenties, en of de tabellen en figuren ingevoegd in het manuscript moeten worden aangeleverd of als afzonderlijke bestanden.

Een tijdschriftredactie kan op drie manieren oordelen over een ingezonden artikel: accepteren, afwijzen (onmiddellijk door de redacteur of na commentaar van de referenten/ peer review) of vragen om revisie (gewoonlijk naar aanleiding van het referentencommentaar). Veel gepubliceerde artikelen zijn diverse malen afgewezen en/of gereviseerd alvorens ze werden geaccepteerd. Het oordeel 'Revise and resubmit' (opnieuw indienen na revisie) is een teken dat het tijdschrift geïnteresseerd is in het artikel, en dat is goed nieuws, want het betekent dat er een goede kans is dat het alsnog wordt...