Menu

Dit 199 pagina's tellende boek is een vertaling van de derde editie van de IAHPC Manual of Palliative Care van the International Association for Hospice and Palliative Care.

Vanaf het moment van bloedafname tot en met de bespreking van het resultaat met de patiënt kan er heel wat fout gaan. Pijnlijke vergissingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de patiënt en in geval van claim ook voor de arts. Zo zou een op drie van de patiënten in het Verenigd Koninkrijk niet verwittigd worden van een abnormaal resultaat!

Sinds enige tijd krijgen we allemaal gratis driemaandelijks het boekje Focus on Medical Imaging in de bus. In het recentste nummer staan perifere traumata bij kinderen centraal; lage rugpijn, acute longembolie, hoofdpijn, urolithiasis kwamen in vorige edities aan bod.

Medcom is een spin-off van de twee boeken van Remke van Saveren over ‘patiëntgericht communiceren’. In haar boeken staat een duale aanpak centraal, waardoor de patiënt niet alleen te weten komt wat er met hem aan de hand is maar hij zich ook gekend en begrepen voelt.

Vrouwelijke studenten lopen een groot risico (20%) om geconfronteerd te worden met seksuele agressie en dit vooral in de eerste twee jaar van hun universitaire studie. Drie Canadese universiteiten bundelden onlangs de krachten om het effect van een trainingsprogramma voor vrouwelijke universiteitsstudenten te onderzoeken in een gerandomiseerde, gecontroleerde trial.

Postmenopauzaal hormoongebruik verhoogt het risico op ovariumkanker: tot dit besluit komt een internationaal consortium van onderzoekers in de Lancet. Hiervoor deden zij een meta-analyse van 52 epidemiologische studies.

In de Lancet verscheen een studie die het effect van hartmassage door een machine (LUCAS-2) vergeleek met de klassieke manuele hartmassage. 91 ambulancediensten uit het Verenigd Koninkrijk werkten mee aan deze studie. Sommige ziekenwagens werden uitgerust met een hartmassagetoestel en andere niet.