Menu

Kwalitatief onderzoek naar voorschrijfgedrag door huisartsen Het (chronisch) gebruik van antipsychotica bij bewoners in Belgische woonzorgcentra (WZC) ligt hoog. In het kader van het PHEBE-project vonden Azermai et al. dat ongeveer een op de drie bewoners (33%), ongeacht de aanwezigheid van dementie, een antipsychoticum toegediend kreeg.1 Bij 93% van hen was dit gebruik chronisch (= langer dan drie maanden). Ook uit cross-sectioneel onderzoek in Brugse woonzorgcentra bleek 29% van de bewoners antipsychotica te gebruiken. Bij dementie worden antipsychotica voornamelijk aangewend om...

Uit epidemiologisch onderzoek weten we dat acute cystitis bij vrouwen in de eerste lijn voor het grootste deel wordt veroorzaakt door E. coli-bacteriën die quasi 100% gevoelig zijn aan nitrofurantoïne.

Nitrofurantoïne werd in 1953 goedgekeurd door de FDA, maar met de komst van cotrimoxazole en bètalactamantibiotica verloor het product aan populariteit. Na 2000 werd het terug meer en meer gepromoot wegens de resistentieproblematiek.

Ironmonger en collega’s deden een retrospectief onderzoek naar de resistentie bij kiemen van urinestalen van patiënten uit de West Midlands regio in Engeland. Van 2010 tot 2013 analyseerden zij via het AmSurv, een centraal toezichtsysteem, resistentieprofielen van meer dan 400 000 E. coli, 23 800 K. pneumoniae en bijna 7000 P. aeruginosa isolaten uit de eerste en tweede lijn.

Deze Australische studie haalde de koppen in de wetenschappelijke pers met het alarmerende bericht dat paracetamol niet beter is dan placebo bij de behandeling van lagerugpijn.

Deze kwalitatieve studie gaat na hoe huisartsen in Vlaanderen sinds 2002 met legale euthanasie omgaan. Hoe bepalend hierin is de persoonlijke mening van de huisarts, de bestaande arts-patiëntrelatie en het individuele 'vermogen' om euthanasie praktisch toe te passen?

In België ligt vooral in woonzorgcentra (WZC) het gebruik van slaapmiddelen erg hoog: een op twee rusthuisbewoners neemt benzodiazepines. Richtlijnen voor huisartsen bevelen technieken uit de cognitieve gedragstherapie aan als alternatief. Artsen vinden deze echter moeilijk om te zetten in de praktijk van een WZC, o.a. vanwege organisatorische beperkingen en tijdsnood.

De voorbije dertig jaar is cardiovasculaire preventie en behandeling uitgegroeid tot één van de belangrijkste aandachtspunten van de huisarts. Tegelijkertijd is het de perfecte illustratie van de sterktes en valkuilen van evidence-based medicine (EBM).

Polyfarmacie komt vaak voor bij bejaarden en geeft een verhoogd risico op nevenwerkingen, interacties tussen geneesmiddelen en verminderde therapietrouw. Deze kwalitatieve studie brengt de percepties van 65 huisartsen over polyfarmacie in kaart en gaat na hoe ze hun rol zien in het optimaliseren van de medicatie voor hun bejaarde patiënten.

Artsen beschouwen een cystitis dikwijls als een banale en goed gekende pathologie, gekenmerkt door een beperkt aantal symptomen zoals dysurie, dringende mictie (‘urgency’) en frequente mictie (‘frequency’).