Menu

Personen met een verstandelijke beperking die ook geestelijke gezondheidsproblemen hebben, worden benoemd als patiënten met een dubbeldiagnose. Het gaat dan zowel om probleemgedrag als psychiatrische stoornissen. Bij de doelgroep komen psychiatrische stoornissen net zo vaak voor als bij de normaal begaafde populatie. Maar als we het ruimer hebben over geestelijke gezondheidsproblemen, komen deze drie tot vijf keer vaker voor dan bij de gewone populatie.

Mensen met een verstandelijke beperking vormen een relatief kleine en heterogene groep in onze samenleving (geschat op 1 à 3% volgens de WHO). Met de groep van zwakbegaafden (IQ van 70 tot 85) erbij verhoogt de prevalentie tot 15%.

Huisartsen zorgen voor de gezondheid van een brede populatie aan patiënten, inclusief de meest kwetsbaren onder ons. Personen met een verstandelijke beperking vormen hierin een gevarieerde, uitdagende maar eerder kleine groep. Deze groep verdient specifieke aandacht in de huisartsenpraktijk, omdat hun gezondheidsbehoeften aanzienlijk verschillen van de algemene bevolking.

In het Radio 1-programma ‘Touché’ maakt Friedl Lesage telkens tijd voor een goed en écht gesprek. Gedurende twee uren neemt ze je mee in het leven van een interessante gast op zondagmiddag op de radio, maar de podcast kun je natuurlijk beluisteren waar en wanneer je maar wilt.

‘Deep Breath In’ is een podcast van de British Medical Journal (BMJ) rond de alledaagse uitdagingen van huisartsen. De redacteurs duiken samen met specialisten ter zake en auteurs dieper in de onderwerpen die aan bod kwamen in de BMJ.

Door nieuwe inzichten in het ontstaan en de evolutie van mastitis zijn de adviezen voor jonge moeders aangepast. Overstimulatie door veel borstvoeding of veelvuldig kolven moet worden vermeden.

Gerichte adviezen op het einde van het consult stellen huisartsen in staat om met een veilig gevoel een antibioticumvoorschrift achterwege te laten, ook op de huisartsenwachtpost.

In maart 2020 zorgde de start van de COVID-19-pandemie voor nooit eerder geziene logistieke en klinische uitdagingen. In België reageerde de huisartsgeneeskunde snel en ze reorganiseerde de eerstelijnszorg, ook tijdens de weekends.

Een podcast over grote wetenschapsvragen voor kleine denkers, dat is Wetenschapje. Deze podcast wordt gemaakt door Het Geluidshuis (denk aan grappige geluidseffecten en stemmetjes, ad rem, kwalitatief én ook leuk voor volwassenen) gesteund door onder andere de Vlaamse overheid. In korte afleveringen van een tiental minuten worden verrassende vragen beantwoord samen met wetenschappers.

De Huisarts en Wetenschap-podcast sluit nauw aan bij het tijdschrift en bespreekt via interviews o.a. artikels, nieuws­items en nieuw verschenen standaarden. Het is erg overlappend met wat gepubliceerd wordt in het tijdschrift, maar het is fijn om de auteur(s) zelf aan het woord te horen en je hoeft niet te gaan zitten met een tijdschrift in de hand.