Menu

In 2014 werden in België 653 nieuwe diagnoses van baarmoederhalskanker gesteld en in datzelfde jaar stierven 157 vrouwen aan deze kanker. De gemiddelde leeftijd waarop baarmoederhalskanker optreedt, is lager dan andere kankers (een piekincidentie tussen 40 en 55 jaar). Dit heeft als gevolg dat het totaal aantal verloren levensjaren hoger is.

In oktober 91 vond in Blankenberge het 22ste Medisch Psychologisch Weekend van de WVVH plaats. Zoals elk jaar is de WVVH-Commissie Psychosociale Problematiek initiatiefnemer. Onderwerp was de ‘Midlife Crisis'. Ondergedompeld in de Fin de Siècle-sfeer van dit decennium kon dit thema nauwelijks mislukken.

De fenomenen geboren worden en sterven doen zich voor aan andermans bewustzijn en ontrekken zich paradoxalerwijze aan het bewustzijn van hen die het ondergaan; dit geldt vooral voor de overgangen: leven dat overgaat in (naar) de dood; zaadcel en eicel die overgaan tot leven.

De auteur is co-directeur van het laboratorium voor experimenteel en klinisch slaaponderzoek van de universiteit van Zürich.

Dit boekje toont nog eens aan hoe moeilijk het is om over zingeving iets zinnigs te zeggen. Ik bedoel hiermee helemaal niet dat in dit werkje onzin zou staan.

James J. LYNCH, psycho-fysioloog aan de universiteit van Maryland in Baltimore, beschrijft de effecten van eenzaamheid op het cardiovasculaire stelsel aan de hand van een indrukwekkende reeks cijfers.

Dit boek over medische psychologie is klassiek opgezet. Het is voornamelijk geschreven door klinisch psychologen en twee psychiaters.