Menu

Zowel volwassenen als kinderen komen vaak op spoedgevallen en op de wachtpost terecht met acute traumatische verwondingen in alle gradaties van ernst.1-4 Volgens de ‘Gezondheidsenquête België’ dient 1,47% van alle Belgen zich jaarlijks op spoedgevallen aan met snij-, schaaf- of kneuswonden. In de meeste gevallen wordt een verband aangelegd of gehecht.

In dit PICO-artikel verkennen de auteurs de plaats van het antipsychoticum sulpiride in de behandeling van maagklachten zonder specifieke oorzaak.

Sommige publicaties bevelen het gebruik van aspirine aan voor de primaire cardiovasculaire preventie bij patiënten met diabetes. Maar strookt dit wel met de meest recente wetenschappelijke inzichten ter zake?

Het Complex Regionaal Pijn Syndroom type I (CRPS-I) is een pijnlijke en vaak invaliderende aandoening die meestal ontstaat aan armen of benen, vaak (maar niet altijd) als gevolg van een doorgemaakt trauma. Het syndroom wordt gekenmerkt door een combinatie van autonome, sensorische en vasomotorische tekenen.

Dit artikel over het gebruik van Yasmin® bij obese vrouwen opent de PICO-reeks. PICO is een acroniem dat staat voor ‘Patient’, ‘Intervention’, ‘Comparison’ en ‘Outcome’ en precies die vier elementen zijn nodig om in de literatuur een antwoord te vinden.

Walen, Vlamingen, cardiologen en huisartsen, allemaal verenigd rond één en dezelfde tafel, begeleid door experts en huisartsen uit het veld tijdens twee toetsingsrondes, met als resultaat een richtlijn Chronisch hartfalen? ‘Yes, we can!’

De vorige aanbeveling over de aanpak van hypertensie door de huisarts dateert van oktober 2003. Volgens de vastgestelde procedure wordt elke aanbeveling binnen de vijf jaar na publicatie volledig herzien. De redenen voor deze herziening zijn velerlei. Zo bleken enkele topics in de aanbeveling uit 2003 niet meer voldoende onderbouwd te zijn met recente literatuurgegevens. Dit was het geval voor de hoofdstukken over follow-up, implementatie, bloeddrukmeting, secundaire hypertensie, behandeling met calciumantagonisten en angiotensine-2-antagonisten.

Na het verschijnen van de aanbeveling ‘Gebruik van medicatie bij urgenties’ kregen we van verschillende artsen vragen, suggesties en opmerkingen. Deze reacties geven aan dat de aanbeveling op een kritische manier wordt gelezen, wat de noodzakelijke voorwaarde is tot implementatie in de praktijk. In deze lezersbrief zullen we enkele punten verder toelichten waarover vragen of onduidelijkheid bestaan.

In de ontwikkeling van een aanbeveling is er een onmisbare en belangrijke fase: de toetsing door de eindgebruiker of huisarts voor validatie en publicatie. Deze toetsing, die ook internationaal gevraagd wordt, gebeurt in Vlaanderen goed voorbereid, zeker in vergelijking met andere landen. Meestal gaat het om interactieve Lok-toetsingen waarbij de aanwezige artsen nagaan of de aanbeveling ook haalbaar en toepasbaar is in de praktijk.