Menu

Wat is tot nu toe bekend over PFAS? Welke effecten heeft PFAS op de gezondheid? En welk advies is mogelijk aan patiënten in vervuild gebied?

De ervaringen van patiënten die een waanstoornis doormaken, zijn complex op het vlak van inhoud en de aflijning tussen realiteit en waan. De bevindingen van deze studie kunnen een motivatie zijn om de huidige visie op waanstoornissen, zijnde een stoornis in de interpretatie van de realiteit, aan te passen. Een bredere visie op waanbeelden kan leiden tot een therapeutisch beleid met meer aandacht voor de beleving van de patiënten en voor de ingrijpende en langdurige impact van deze episodes.

De consumptie van dierlijke producten, voornamelijk bewerkt en onbewerkt vlees, heeft een negatieve impact op onze gezondheid en op het klimaat. In rijkere regio’s, zoals in België, wordt te veel dierlijk voedsel geconsumeerd. In andere, veelal armere landen te weinig. Het minderen van onze consumptie van dierlijk voedsel zal positieve effecten hebben zowel op het klimaat als op onze gezondheid.

Naast hittepieken kunnen ook ook temperatuurschom- melingen zorgen voor een toename van ziekenhuisopna- mes. Jonge en oude personen uit lagere socio-economi- sche klassen zijn hiervoor gevoeliger dan de gemiddelde populatie. Er wordt dan ook best extra aandacht aan hen besteed in periodes van grotere temperatuurverschillen.