Menu

Heel wat mensen maken tijdens hun levensloop een ingrijpende gebeurtenis mee. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders beschouwt een gebeurtenis als ingrijpend als men bedreigd is met de dood of ernstige letsels, als men getuige is van de dood of de ernstige letsels van iemand anders, als men te weten komt dat een naaste zo’n gebeurtenis heeft meegemaakt of als men herhaaldelijk blootgesteld wordt aan de aversieve details na zo’n gebeurtenis.

Multimorbiditeit is niet alleen een uitdaging voor huisartsen en onderzoekers, maar ook voor bio-informatici. Nieuwe IT-ontwikkelingen bieden talloze mogelijkheden om gegevens over multimorbiditeit te verzamelen, te delen en terug te koppelen naar de zorgverleners.

Roland Grad en zijn collega’s proberen ons warm te maken om een module voor navorming (CME: continuous medical education) te integreren in het elektronisch medisch dossier (EMD; EMR: electronic medical record).

In dit groots opgezet, rigoureus uitgevoerd systematisch literatuuronderzoek naar de kenmerken van software ter ondersteuning van klinische beslissingen moest de meta-analyse van gegevens van 162 RCT’s uitsluitsel geven en ontwikkelaars toelaten de ultieme ‘decision support software’ (DSS) te ontwerpen.

Hoewel controversieel, wordt acupunctuur wereldwijd veel gebruikt bij de behandeling van chronische pijn. Recent werd een originele meta-analyse uitgevoerd om de effectiviteit in te schatten van acupunctuur bij chronische pijn (artrosepijn of aspecifieke chronische pijn ter hoogte van rug, nek, hoofd of schouder).

Hoewel controversieel, wordt acupunctuur wereldwijd veel gebruikt bij de behandeling van chronische pijn. Om de effectiviteit van acupunctuur in te schatten bij chronische pijn (artrosepijn of aspecifieke chronische pijn ter hoogte van de rug, nek, hoofd of schouder) werd recent een originele meta-analyse uitgevoerd.

Hoe kan gecodeerd registreren makkelijker gemaakt worden? Ph. Ryckebosch, J. Goris, S. Coenen, et al. Artsen gaan consequenter registreren als hen een favorietenlijst met klinische termen gekoppeld aan de juiste codes wordt aangeboden. In de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout kregen de artsen verschillende coderingsmodules, waardoor de registraties van de reden van contact en de diagnose sterk verbeterden. Huisarts Nu 2013;42(4):205-210

TRANSFoRm is een Europees gefinancierd onderzoeksproject met als voornaamste doel een platform te ontwikkelen om de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen huisartsen en wetenschappelijke onderzoekers te faciliteren.

Hoe kan de huisarts zo effectief (doelgericht) en efficiënt (energiezuinig) mogelijk medische informatie terugvinden? ‘Online On the Spot’ is een zoekmethode die de huisarts snel bij valide wetenschappelijke bronnen wil brengen die een antwoord bieden op een vraag die zich tijdens het consultatievoeren stelt.

Acupunctuur wordt niet gebruikt in de huisartsgeneeskunde. Tenminste, geen enkele NHG-Standaard of Domus Medicaaanbeveling raadt het als behandelmethode aan. Met de beschikbare gegevens was dit waarschijnlijk het enige juiste standpunt. Nochtans zou dit in de nabije toekomst weleens kunnen veranderen. Bij regelmaat van de klok verschijnen er grote, goed opgezette interventiestudies in hoog aangeschreven medische tijdschriften die positieve resultaten tonen. Heet van de naald is dan ook de aanpassing van twee Cochrane-reviews in het voordeel van de acupunctuur.