Menu

Elk jaar worden in België 800 tot 900 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld. Dat stemt overeen met twee tot drie diagnoses per dag. Naar schatting leven er in ons land 20 000 mensen met hiv en weten 2000 tot 3000 mensen nog niet dat ze besmet zijn.

Huisartsen krijgen regelmatig personen van vreemde origine in de praktijk die sinds kort in dit land verblijven in het kader van een verzoek om internationale bescherming. Hoe pakken huisartsen dat aan? Wat is precies hun statuut en op welke zorg kunnen zij een beroep doen? Welke ziektebeelden kunnen huisartsen verwachten en waarop kunnen ze het best letten?

In eerste instantie riep dit kleine boekje wat weerstand op. Zelfs met behulp van het dikke DSM-5-handboek is het moeilijk om mensen met een psychische stoornis in een classificatiesysteem te wurmen. Hoe kan je dit dat doen met behulp van een minigids?

Het is niet alleen kleur wat telt Samenvatting De toegenomen culturele diversiteit in de samenleving weerspiegelt zich in de consultatieruimte van zorgverleners. Dit artikel wil de culturele sensitiviteit van de eerstelijnsgezondheidszorg in Mechelen in kaart brengen. Uit gesprekken met zorgvragers uit etnisch-culturele minderheidsgroepen en zorgverleners distilleerden de onderzoekers zowel aangevoelde noden als punten van tevredenheid. Hierop baseerden ze zich om aanbevelingen te formuleren. F. Matheusen geeft training in cultuursensitieve zorg en is verbonden aan de Thomas More Hogeschool in...