Menu

De prevalentie van hartfalen stijgt met de leeftijd, van 1% in de leeftijdscategorie 55 jaar tot meer dan 10% bij 70-plussers. Dat is vermoedelijk een onderschatting, want sommige studies schatten dat ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen niet met een hartfalendiagnose geregistreerd staat.

Samenwerking tussen huisapotheker en huisarts zorgt ervoor dat TNF-α-remmers optimaal en veilig gebruikt worden. Het MFO gaat dieper in op de specifieke voorzorgsmaatregelen bij deze geneesmiddelen.

Optimaal en veilig behandelen van infecties is een taak voor arts én apotheker. Na het consult bij de huisarts zien apothekers toe op de correcte inname en waken ze over mogelijke interacties.

Geen enkel geneesmiddel is zonder risico. Als het werkt, zijn ook nevenwerkingen te verwachten. Maar deze nevenwerkingen worden nog veel te weinig gemeld, ook door huisartsen en apothekers.

Eén op zeven 65-plusssers slikt dagelijks een benzodiazepine of Z-product. Lokale afspraken tussen huisartsen en apothekers helpen om dit hoge gebruik terug te dringen.

De huisapotheker stelt alles in het werk om de behandeling voorgeschreven door de huisarts, correct op te starten en de patiënt waar nodig te begeleiden.

In de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft de opioïdenepidemie dramatische proporties aangenomen. Sinds 2012 sterven er meer mensen door een overdosis dan er doden vallen in het verkeer. In 2016 stierven 42 000 mensen als gevolg van een aan opioïden gerelateerde overdosis. Dat komt neer op gemiddeld 115 overlijdens per dag.

Er is wetenschappelijk bewijs dat de toediening van cannabis (in de vorm van verdamping, olie of thee) een therapeutisch effect heeft bij onder andere onbehandelbare pijn en bij aandoeningen die gepaard gaan met anorexia, misselijkheid of spasticiteit van de spieren.

In België heeft 6,7% van de volwassen Belgische bevolking een gediagnosticeerde diabetes, waarvan 85-90% diabetes type 2. Door toenemend sedentair leven en overgewicht schat men het aantal personen met diabetes type 2 in België tegen 2040 op 8% van de populatie.

In april 2015 werd een wettelijk kader gecreëerd waardoor artsen en officina-apothekers lokaal, in kleine groep, gestructureerd overleg kunnen organiseren. Dit kan op gemeentelijk vlak, maar ook op kring- of LOK-niveau plaatsvinden.