Menu

De Inside Health-podcast van BBC 4 radio is een serie die gezondheidskwesties opheldert, feiten van fictie scheidt en duidelijkheid schept in tegenstrijdige gezondheidsadviezen. In de aflevering Remote and Rural healthcare gaan de makers mee met de huisarts die verantwoordelijk is voor de medische zorg op enkele afgelegen Schotse eilanden.

In de Engelstalige podcast Sawbones wordt elke aflevering een ander voorbeeld van ‘misguided medicine’ belicht: voorbeelden uit het verre (en minder verre) verleden van hoe geneeskunde bedreven werd en welke misconcepties er waren rond gezondheid, ziektes en mogelijke behandelingen. Je krijgt een combinatie van geschiedenis en geneeskunde en het voortschrijdend inzicht hierin.

Ik ben een oudere huisarts en heb de hele evolutie in de huisartsgeneeskunde na de Tweede Wereldoorlog zelf van dichtbij beleefd. Er is de sympathieke én toe te juichen evolutie naar multidisciplinaire samenwerking en vervrouwelijking.

De Medicast-podcast is een Nederlandstalige medische podcast waarbij in een half uurtje medische kennis over allerlei onderwerpen snel opgefrist wordt. De podcast telt momenteel 37 afleveringen en bespreekt onderwerpen gaande van een acute nierinsufficiëntie tot diabetische ketoacidose en zelfs onbekende intoxicaties. Hierbij wordt er geen 30 minuten aan een stuk gegooid met allerlei medische termen, maar ontleedt men het onderwerp systematisch, laagdrempelig en praktisch.

Stefan Teughels, voorzitter Wachtposten Vlaanderen, wil vooruit met de gezondheidszorg, de reorganisatie van de eerste lijn en zijn eigen multidisciplinaire praktijk. Tijd om even stil te staan.

Door de wereldwijde COVID-19-pandemie kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vorig jaar vaak in het nieuws. Regionaal directeur voor Europa is sinds 1 februari 2020 de Vlaming Hans Kluge, huisarts van opleiding, maar intussen al decennialang internationaal actief.

Begin maart 2020 trok een delegatie van Domus Medica en Jong Domus naar Guinee op uitnodiging van Abdoulaye Sow. Sow is huisarts in Conakry, de hoofdstad van Guinee, volgde de master Public Health aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen en geeft les aan toekomstige huisartsen. Daarnaast is hij directeur van een huisartsenorganisatie (Fraternité Médicale Guinée, FMG) die gezondheidscentra (centres de santé) opricht en bijstaat, ondersteund door Memisa, een Belgische NGO die verschillende projecten omtrent gezondheidszorg in ontwikkelingslanden begeleidt.

In drie afleveringen blikte Huisarts Nu in de vorige nummers terug op de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde sinds de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering onmiddellijke na de Tweede Wereldoorlog tot de erkenning van de beroepstitel voor huisartsen. In deze afsluitende bijdrage bekijken we de meest recente evoluties.

Deel 3: Samen staan we sterk In dit derde deel van de reeks rond vijftig jaar verantwoorde huisartsgeneeskunde komt de actualiteit nog wat dichterbij. De idee 'van samen staan we sterk' leek steeds meer door te sijpelen bij de artsen. In 2006 kwam er een einde aan de heterogeniteit in de huisartsenvertegenwoordiging en ontstond Domus Medica, de grootste huisartsenvereniging in Vlaanderen en Brussel.

Deel 2: De regulering van het medisch beroep komt los van de verplichte ZIV In het eerste deel van deze driedelige artikelenreeks rond vijftig jaar verantwoorde huisartsgeneeskunde kon u reeds lezen wat het effect was van de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Dit tweede deel gaat dieper in op de turbulente jaren '60, de overspecialisering en hoogoplopende kosten en de uiteindelijke erkenning van de beroepstitel voor huisartsen.