Menu

De derde druk van dit boek over lymfoedeem bevat de meest recente inzichten rond (patho)fysiologie, diagnostiek, genetica bij lymfoedeem maar ook een geïntegreerde biopsychosociale benadering van een chronische ziekte.

De steekkaart over acne kreeg recent een update. Bij mild tot matig papulopustuleuze acne kan ook behandeling met een topisch antibioticum. Niet-medicamenteuze therapie wordt niet langer geadviseerd.

Bij het verduidelijken van klachten wordt vaak teruggegrepen naar een diagnostisch landschap. Er doen zich echter situaties voor waarin patiënten veel meer baat hebben bij het oppuntstellen van de psychosociale problematiek, zelfs indien men zich aandient met een acuter probleem.

Een verhoogde hematocrietwaarde kan wijzen op uitdroging of diarree, maar ook op secundaire vormen zoals COPD, een verblijf op grote hoogtes,... Uitzonderlijk is de primaire vorm of polycythemia vera, de boosdoener.

Dit boek biedt een wetenschappelijk onderbouwde fundering bij het klinisch onderzoek, de diagnose en het uitvoeren van specifieke testen bij patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. Een indrukwekkende lijst van referenties is daarvan getuige. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor de Nederlandse patiënten die zich rechtstreeks aanmelden bij de fysiotherapeut.

Pneumonie is een indicatie om antibiotica te starten bij een volwassen patiënt met hoestklachten, maar het is moeilijk om een onderscheid te maken met overige lageluchtweginfecties waarbij de huisarts een afwachtend beleid kan voeren.