Menu

Dit boek gaat in op de vragen die voortvloeien uit de niet-invasieve prenatale test of NIPT. De auteurs, een gedragswetenschapper met specialisatie inclusiviteit en een orthopedagoog/psycholoog die werkt in de zorg rond mensen met een verstandelijke beperking, bekijken de verschillende perspectieven bij de test en bij het syndroom van Down.

Vincent is 40 jaar oud en komt altijd op consultatie met zijn mama, soms eens met zijn papa. Vrij ongebruikelijk, maar daar is een goede reden voor: Vincent heeft één chromosoompje meer.

Naast mensen in blakende gezondheid zijn er patiënten met een chronische ziekte of een verhoogd risico op ernstige aandoeningen (onder andere bij sedentair gedrag), waarbij verhoogde fysieke activiteit een bewezen beschermend effect heeft en hun levenskwaliteit verbetert. Dit past binnen het actuele concept over gezondheid. Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Interview met dr. Jos De Smedt en prof. dr. Frank Buntinx Het derde interview in de reeks ‘50 jaar wetenschap’ valt uiteen in twee onderdelen. ’s Morgens neem ik de trein tot Booischot, om met dr. Jos De Smedt te praten. ’s Avonds rijd ik tot Leopoldsburg waar prof. dr. Frank Buntinx mij verwacht. De geschiedenis van de WVVH krijgt verder vorm in de verhalen van Jos De Smedt en de uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek in de herinneringen die Frank Buntinx opdiept.

Personen met het Downsyndroom werden door hun typische uiterlijk tot voor kort gestigmatiseerd als "idioten”, “debielen” of “mongolen”. De meesten leefden in instellingen, afgezonderd van de maatschappij en van hun familie. Hun levenskansen waren klein, zowel in duur als in kwaliteit. De laatste decennia is er een snelle evolutie op gang gekomen: meer en meer van deze kinderen groeien thuis tussen leeftijdsgenoten en familie op. De onderwijs- en ontwikkelingsbegeleiding is veel meer aangepast en ook de geneeskundige preventie en de behandeling van typische gezondheidsproblemen zijn sterk...