Menu

Psychologische zorg voor volwassenen. Een gps voor de GGZ

Psychologische zorg voor volwassenen

Een gps voor de GGZ

Wat is bekend?
  • Formele, laagdrempelige en generalistische eerstelijnspsychologische zorg ontbreekt nagenoeg in België.
  • Het merendeel van de professionele hulp is gericht op het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische problematiek.
  • De financiële kost voor psychische hulp in de eerste lijn verhoogt de drempel.
Wat is nieuw?
  • De federale overheid stimuleert sinds 1 april 2019 de ontwikkeling van eerstelijnspsychologische zorg via een Riziv-conventie.
  • Na doorverwijzing van een huisarts leveren geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen kortdurende zorg van vier consultaties (www.psy107.be of bit.ly/eerstelijns psychologische zorg).
  • De doelgroep bestaat uit volwassenen met angstgevoelens, een depressieve stemming of afhankelijkheid van alcohol.

Inleiding

Volgens de nationale Gezondheidsenquête van 2013 ervaart 32% van de (jong)volwassenen in België gedurende zijn of haar levensloop psychische moeilijkheden: een gevoel van psychisch onwelbevinden met vage symptomen beperkt in tijd en in levensdomein, waarbij informele steun uit de directe omgeving niet langer lijkt te volstaan.1 Wanneer deze beperkte problemen aanhouden, kunnen ze evolueren naar een chronische problematiek met negatieve impact op het individu...

Verder lezen? Aanmelden...

Ben je Domus Medica lid of Huisarts Nu abonnee? Dan kan je na "Aanmelden" het volledige artikel lezen. Ben je nog geen lid of abonnee, dan word je na "Aanmelden" naar het juiste formulier gestuurd.

Aanmelden
  • Eenmalig aanmelden
  • Lees alle artikels van HuisartsNu digitaal
Auteur(s)

Sarah Morsink is als expert Hervormingen in de Geestelijke Gezondheidszorg verbonden aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Citeer dit artikel

Morsink S. Psychologische zorg voor volwassenen: een gps voor de GGZ. Huisarts Nu 2020;49:62-6.

Hebt u een vraag of opmerking?
Laat het ons weten!