Menu

Wat gebeurt er als de verpleegkundige van de huisartsenpraktijk patiënten met chronische aandoeningen opvolgt? Wat is de invloed op de kwaliteit van zorg, (kosten)efficiëntie en consultatiefrequentie? En hoe ervaren patiënten en zorgverleners deze taakverandering? Dit praktijkonderzoek toont welke factoren bijdragen tot een succesvolle overdracht.

Een sociaal rechtvaardige keuze? Het debat over de wijze van betaling in de gezondheidszorg is volop aan de gang. De wijkgezondheidscentra hebben al meer dan dertig jaar ervaring met het forfaitaire betalingssysteem. Hoe is dit systeem intussen geëvolueerd en welke mogelijkheden biedt het voor toekomstige eerstelijnsteams?

De prikpil is sinds dertig jaar op de Belgische markt en wordt beperkt gebruikt als contraceptivum. Omdat met de prikpil heel weinig ongewenste zwangerschappen worden gezien, lijkt deze methode zeer geschikt voor vrouwen bij wie de combinatiepil dreigt te worden vergeten. Duidelijke informatie over de effecten en bijwerkingen, op maat van de vrouw, laat haar toe om zelf een keuze te maken.

Vinden dak- en thuislozen de weg naar de gezondheidszorg in ons land? Gaan ze eerder naar de huisarts of naar de spoeddienst? En maken ze frequent gebruik van de gezondheidszorg of bestaan er te veel barrières? Omdat hierover in België geen gegevens beschikbaar zijn, onderzochten een aantal huisartsen hoe de situatie in Gent is.

Dit is een aanbeveling voor de diagnostiek en de behandeling van lageluchtweginfecties bij volwassen immuno-competente patiënten. Ze is bedoeld voor huisartsen en longartsen in de ambulante praktijk.

In Gent bestaat een lange traditie van samenwerking tussen huisartsen onderling en met andere disciplines. Sinds juli 2000 kwam er een nieuwe praktijk bij: 'Nieuw Gent'. Een project met een unieke ontstaansgeschiedenis en met een aantal specifieke opdrachten.