Menu

Scabiës, in de volksmond beter gekend als schurft, is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de scabiësmijt. Scabiës is endemisch in Afrika, Zuid-Amerika, Australië en Zuidoost-Azië. Maar ook in België komt scabiës voor, vooral bij personen die in rusthuizen of andere instellingen verblijven en bij mensen die (noodgedwongen) in dicht behuisde en minder hygiënische omstandigheden wonen.

Tien jaar na de invoering van het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (CNI) wordt de meerwaarde hiervan openlijk in vraag gesteld. Huisartsen voelen zich niet de spilfiguur in dit traject en wijzen op het gebrek aan eenduidige concrete beschrijvingen die weergeven hoe de samenwerkingsvorm met specialisten en patiënten gerealiseerd kan worden.

Meer dan tien jaar na zijn invoering slaagt het zorgtraject chronisch nierinsufficiëntie er niet in zijn doelstellingen te bereiken. Kan dit zorgtraject nog gered worden?

Diagnostische onzekerheid kan leiden tot het overmatig voorschrijven van antibiotica bij kinderen: enerzijds is het moeilijk om virale van bacteriële infecties te onderscheiden, anderzijds voelt het ontzeggen van antibiotica aan een kind met een mogelijke bacteriële infectie verkeerd.

Zowel in België als in Europa wordt het aantal personen ouder dan 65 jaar alsmaar groter. Recente cijfers geven aan dat ongeveer 20% van de totale populatie ouder is dan 65 jaar, wat in België neerkomt op ruim twee miljoen oudere personen. Als medicatie voor oudere patiënten wordt voorgeschreven, moeten we rekening houden met leefstijdsgerelateerde veranderingen in de omzetting en het gedrag van geneesmiddelen (farmacokinetiek en -dynamiek). Bovendien worden omwille van multimorbiditeit (i.e. meerdere chronische aandoeningen bij dezelfde patiënt) vaak meerdere geneesmiddelen voorgeschreven (i...

Roken is slecht voor de gezondheid. Men kan er hart- en vaatziekten, kanker, longaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen van krijgen. Toch rookte in 2009 nog steeds een vijfde van de Belgische bevolking.

We schrijven met zijn allen te veel antibiotica voor. Ondanks alle campagnes is België nog steeds bij de slechtste leerlingen van de klas. Voorschrijven gebeurt tijdens een individuele interactie tussen de arts en de patiënt en we weten dat daar allerlei invloeden kunnen spelen.

De NHG-Standaard Rhinosinusitis werd voor een derde keer herzien. Dit gebeurde volgens de strikte procedure vastgelegd door het NHG, die in januari 2013 startte met het opstellen van zoekvragen en een grondige literatuursearch.

Dit jaar kregen alle huisartsen de ‘Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk’ (editie 2012) in de bus. Per klacht of ziektebeeld wordt hierin kort vermeld wanneer het al dan niet aangewezen is om een antibioticum voor te schrijven en wat dan de beste keuze, juiste dosis en dosisinterval zijn.