Menu

Geen enkel geneesmiddel is zonder risico. Als het werkt, zijn ook nevenwerkingen te verwachten. Maar deze nevenwerkingen worden nog veel te weinig gemeld, ook door huisartsen en apothekers.

Peter Dieleman is één van die huisartsen die meer dan 24 uur lijken te hebben. Naast huisarts is hij sportarts, docent, organisator, begeleider, ... en is hijzelf ook een verwoed sporter en echte familieman.

In België heeft 6,7% van de volwassen Belgische bevolking een gediagnosticeerde diabetes, waarvan 85-90% diabetes type 2. Door toenemend sedentair leven en overgewicht schat men het aantal personen met diabetes type 2 in België tegen 2040 op 8% van de populatie.

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum heeft het afgelopen jaar de bekende boekenreeks Kleine Kwalen gedigitaliseerd. Het online product www.kleinekwalen.nl is vanaf juni 2018 beschikbaar als online abonnement en bevat alle content (ruim 400 kwalen) van de huidige drie boeken in de reeks, voorzien van een geavanceerde zoekfunctie en navigatiemogelijkheden. Eind van dit jaar worden nog meer dan 200 kwalen herzien en geactualiseerd en worden ongeveer 20 nieuwe kwalen toegevoegd.

Het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te stimuleren. Hierop kunnen verschillende thema’s besproken worden. In het vorige nummer van Huisarts Nu kwam reeds het voorschrijven van DOAC’s aan bod (zie ‘Veilig gebruik van directe orale anticoagulantia’ van Silas Rydant in Huisarts Nu 2018, nr. 3, blz. 106-7).

Naast mensen in blakende gezondheid zijn er patiënten met een chronische ziekte of een verhoogd risico op ernstige aandoeningen (onder andere bij sedentair gedrag), waarbij verhoogde fysieke activiteit een bewezen beschermend effect heeft en hun levenskwaliteit verbetert. Dit past binnen het actuele concept over gezondheid. Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

‘Niet goed zien’ is een vage klacht, die van alles kan betekenen. Ziet de patiënt niet scherp (visus), is er sprake van wazig zicht net alsof hij/zij doorheen een glasgordijn kijkt, mankeren er stukjes in het beeld (of dus in het gezichtsveld), is het alsof de patiënt door een tunnel kijkt, ziet hij/ zij flitsen of bliksemschichten, zijn er van die vervelende vlekjes die altijd meelopen bij oogbewegingen, ziet de patiënt plots dubbel of is er plots verlies van zicht? Het goed doorvragen naar de aard, het begin en het beloop van een visusstoornis is van groot belang om zicht te krijgen op de...

Hoesten is de meest voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Ongeveer één op tien patiënten consulteert met hoest. In drie op vier gevallen worden luchtweginfecties (LWIs) gediagnosticeerd. Nochtans is het in de huisartsenpraktijk niet eenvoudig een infectieuze van een niet-infectieuze etiologie te onderscheiden.

Over het Congres van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) van 1 december jongstleden berichtten we reeds in het vorige nummer van Huisarts Nu. Het algemene overzicht en de toen weergegeven teneur worden hier met meer details aangevuld. Hierbij wordt ondermeer de Nederlandse situatie op het gebied van praktijkvoering met de Belgische vergeleken.