Menu

Osteoporose is een chronische metabole botaandoening, gekenmerkt door verlies aan botmicroarchitectuur en botmassa, waardoor de botsterkte afneemt en het risico op botbreuken toeneemt. Het botmassaverlies bij postmenopauzale osteoporose is het gevolg van een onevenwicht tussen botformatie en -resorptie. Naast de botdensiteit (botmassa per volume-eenheid) bepalen ook de micro- en macro-architectuur en de botsamenstelling (botkwaliteit) de botsterkte.

De prevalentie van chronische nierinsufficiëntie (CNI) neemt toe met het ouder worden, tot ongeveer 10% op de leeftijd van 65 jaar en tot 60% bij personen van 80 jaar en ouder. CNI en vooral het eindstadium van de nierziekte (ESNZ) worden erkend als een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. De kosten per patiënt in dialyse lopen per jaar op tot meer dan 50 000 euro en er wordt meer dan 1% van het Belgische gezondheidszorgbudget aangewend om deze kosten te dekken. Daarnaast verhoogt CNI het risico op cardiovasculaire events en mortaliteit. Bovendien kunnen veel medicijnen niet worden...

Resultaten van een bevraging onder 1300 zorgverleners Tot laat in de 20e eeuw vormden acute ziektes, bepalend voor ernstige ziekte en dood, de belangrijkste uitdaging voor de organisatie van gezondheidszorgsystemen in de Westerse wereld. De laatste decennia is hierin verandering gekomen en neemt het belang van chronische aandoeningen spectaculair toe. Oorzaken hiervan zijn de vergrijzing en de langere overleving van personen met een chronische aandoening. Die verandering in medische epidemiologie zet ons gezondheidszorgmodel onder druk. Eerst en vooral wordt de financiële leefbaarheid bedreigd...

Nee, twitter is niet alleen maar een instrument voor mediageile narcisten die zichzelf graag met de regelmaat van de klok in de schijnwerpers tweeten. Zoals met zoveel uitvindingen kan men er ook iets nuttigs mee doen, voor wie dit wil tenminste.

Ik heb een periode gehad, tussen de jaren 2001 en 2004, waarin ik 'pakkende' ervaringen in mijn praktijk van mij af wou, 'moest' schrijven. Het was een periode waarin ik zelf bezig was aan een emotionele en existentiële wederopbouw. Het ordenen van mijn gedachten en gevoelens op papier bracht voor mij sereniteit en rust.

Wat is de prevalentie van chronisch nierfalen bij patiënten met diabetes type 2 in Vlaanderen? Dit werd nagegaan met behulp van de Intego-databank.

Is een oproepingsbrief een geschikt hulpmiddel om meer patiënten te includeren in het zorgtraject? Volgens dit praktijkproject wel: de helft van de aangeschreven patiënten schreef zich uiteindelijk in.

Huisarts Nu brengt u deze keer een zeer gevarieerd nummer. Naast praktijkgerichte artikels hebben we voor u een commentaarstuk van Paul Verhaeghe over identiteit en maatschappij, dat we integraal publiceren. Want als huisarts zien we ook hoe de maatschappij het welzijn van onze patiënten kan aantasten.

De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit onderzoeksrapport wordt een generiek model van gegevensstroom voor een onderzoeksnetwerk beschreven en getoetst aan het nationale privacysysteem.

Tijdens een workshop van het WONCA-congres in Praag in juni jl. lichtte Marc Jamoulle, huisarts in Charleroi, het concept ‘Quaternaire preventie’ (P4) toe. P4 is een nog vrij ‘jong’ concept dat, in tegenstelling tot de drie vorige, in de medische wereld nog niet zo goed is ingeburgerd. Marc Jamoulle kwam in 1985 op het idee van P4 tijdens een (saaie) les statistiek over de chi-kwadraat.