Menu

Exposure to nature reduces symptoms of stress, burnout, sleep problems, depression, and shows positive effects on high blood pressure, obesity, diabetes, and chronic pain. These are all conditions that are prevalent and could benefit from additional approaches for management. The question is how GP’s can facilitate visits to nature, as it can be an extra tool, complementary to the current approach for chronic conditions and mental health issues.

Contact met de natuur vermindert agitatie en verhoogt de levenskwaliteit van mensen met dementie. Ze moeten hierin wel actief begeleid worden, bijvoorbeeld door samen te tuinieren, wandelen,…

Contact met de natuur zorgt voor stressreductie, minder depressie en frustratie, beter algemeen welzijn en meer positieve energie. Welke handvaten helpen deze kennis te implementeren in de praktijk?

Patiënten via een ‘groen voorschrift’ aanzetten om vaker de natuur te bezoeken, is effectief, haalbaar en wordt positief ervaren. Dat blijkt uit een kleinschalig onderzoek in twee praktijken.