Menu

In de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft de opioïdenepidemie dramatische proporties aangenomen. Sinds 2012 sterven er meer mensen door een overdosis dan er doden vallen in het verkeer. In 2016 stierven 42 000 mensen als gevolg van een aan opioïden gerelateerde overdosis. Dat komt neer op gemiddeld 115 overlijdens per dag.

De ‘Compassionate Cities’ willen weg van de individuele aanpak om met rouw en verlies om te gaan. Deze steden, gemeenten of gemeenschappen organiseren lokale opvang voor inwoners die het wat moeilijker hebben. Hoe kunnen huisartsen en eerstelijnszones hierin mee ondersteunen?

Hoe kunnen huisartsen het medisch leiderschap opnemen in de eerstelijnszorg? Drie jonge artsen bezochten het Nederlandse congres ‘Hoe vergroot jij je invloed?’ en vonden hier heel wat inspiratie.

Palliatieve zorg is voor veel huisartsen een belangrijke en belastende taak. Elke palliatieve situatie is weer anders en toch wordt er van huisartsen verwacht dat ze telkens de ‘juiste’ beslissingen maken liefst gebaseerd op evidenties. Deze evidenties in palliatieve zorg werden door de Universiteit Antwerpen samengevat in een Zorgpad Palliatieve Zorg.

Veel huisartsen vinden palliatieve zorg een belangrijk deel van hun taak.1 Toch zijn er ook barrières bij huisartsen om aan vroegtijdige zorgplanning te doen. De Palliatieve Zorg Indicator Tool (PICT) is een hulpmiddel dat bedoeld is voor de vroegtijdige herkenning van mensen in een palliatieve zorgfase, zodat de overgang naar vroegtijdige zorgplanning en ondersteunende comfortzorg gemakkelijker kan verlopen. De PICT is een vertaling door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen van de Britse 'Supportive and Palliative Care Indicators Tool' (SPICT), die gebruikt wordt in het 'Gold Standards...

Interview met coördinator Heidi Tanghe Het Transmuraal Zorgpad breekt radicaal met de patiënt als afhankelijke zorgvrager. In de plaats hiervan kiest dit zorgpad voor de patiënt als klant. Heidi Tanghe, coördinator en trekker van dit project, legt uit waarom.

De vroegtijdige herkenning van palliatieve patiënten is een vrij nieuw gegeven in de Vlaamse huisartsenpraktijken. Momenteel wordt in Vlaanderen vooral de ‘verrassingsvraag’ gebruikt: ‘Zou ik als zorgverlener verbaasd zijn dat de patiënt in kwestie binnen een jaar overlijdt?’

Het is gekend dat hypoglycemie vaker voorkomt bij ouderen en ook meer ernstige gevolgen kan hebben. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom de streefglycemie bij een oudere populatie hoger ligt. Zeker bij ouderen met veel comorbiditeit is het belangrijk om de glycemie niet te scherp te regelen, omdat daar het verwachte voordeel van glycemieverlaging (verminderde kans op sterfte en op complicaties) kleiner is dan de verwachte nadelen.

Patiënten googlen steeds vaker medische informatie. De Nederlandse website, thuisarts.nl, is zeker een aanrader, maar misschien zijn er ook Vlaamse alternatieven? Een vorig artikel in Huisarts Nu gaf een alternatief voor dr. Google, namelijk www.thuisarts.nl. Dit is een lovenswaardig alternatief en zeer bruikbaar in de huisartsenpraktijk. Toch is er soms een vertaalslag nodig, al is het maar omdat de website vaak verwijst naar het Nederlandse RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu en er in België andere instanties werkzaam zijn.

In haar doctoraat pleit psychologe Kim Beernaert voor een dringende aanpassing van het palliatief statuut. Deze zorg moet vroeger opgestart kunnen worden en niet enkel door gespecialiseerde diensten gebeuren.