Menu

Huisartsen zien veel chronische patiënten: neurologische patiënten, reumapatiënten, diabetici, mensen met migraine, CVS,… Voor elke diagnose hebben we een specifieke benadering en behandeling, en ook een specifiek beeld van hoe die mensen met hún ziekte in het leven staan aan de hand van wat ze met ons bespreken.

Elisa is een 61-jarige vrouw met een goede algemene gezondheid. Als medische voorgeschiedenis kent zij enkel een discushernia C6-C7, waarvoor zij een operatie onderging. Ze heeft een verzorgd voorkomen, maar hier gaan heel wat zorgen achter schuil. De zorg voor haar mentaal gehandicapte zoon zet haar aan het piekeren, waardoor zij sinds enkele maanden met slaapproblemen kampt. Zolpidem 10 mg werd opgestart als medicatie in nood. Elisa consulteert omwille van een drukkend gevoel in de keel. Ze vraagt zich af of dit toe te wijzen is aan haar schildklier, aangezien een vriendin een tijdje geleden...

Huisartsen worden in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met een enorm aanbod aan preventieve interventies. Voor de huisarts en zijn patiënt is het niet eenvoudig om dit aanbod te overzien. Een mogelijke oplossing is de combinatie van een aantal preventieve interventies in één consultatie door middel van een vragenlijst. Een voorbeeld hiervan is de Gezondheidsgids van Domus Medica.

Aanbevelingen voor goede medische praktijk zijn richtinggevend als ondersteuning en houvast bij het nemen van diagnostische of therapeutische beslissingen in de huisartsengeneeskunde. Zij vatten voor de huisarts samen wat voor de gemiddelde patiënt wetenschappelijk gezien het beste beleid is. Daarnaast is er de agenda van de patiënt, die een gelijkwaardige partner is bij het nemen van beslissingen. Daarom moet door een heldere communicatie de vraag van de patiënt voor de huisarts duidelijk zijn en moet de huisarts de patiënt voldoende informeren over alle aspecten van de verschillende...

De laatste jaren is het beleid ten aanzien van hormonale orale anticonceptie, die zowel oestrogenen als progestagenen bevat, sterk geëvolueerd. Gezien de uitgebreidheid van het onderwerp beperkt deze aanbeveling zich tot de hormonale orale anticonceptie, het eigenlijke pilvoorschrift. Omwille van de beperkte ervaring met hormonaal inplant wordt deze vorm van anticonceptie niet in de aanbeveling opgenomen.

Acne vulgaris is een aandoening van de ‘pilosebaceous unit’ of van de talgklierfollikel. Deze vindt men vooral in het gelaat en in mindere mate ter hoogte van het bovenste deel van de thorax en de armen.

Deze aanbeveling behandelt acute levensbedreigende en niet-levensbedreigende urgenties waarvoor onmiddellijke farmacologische therapie noodzakelijk is. Deze tekst is dus geen exhaustieve opsomming van urgenties in de huisartsgeneeskunde, maar is geschreven vanuit die pathologie waarvoor onmiddellijke farmacotherapeutische hulp noodzakelijk is.

Met deze tekst willen we het beslissingsproces toelichten om te bepalen wanneer de huisarts bij kinderen tot de leeftijd van 12 jaar aan astma moet denken, hoe hij de diagnose stelt en hoe hij de juiste behandeling instelt.

Acute diarree behoort tot de top tien van de nieuw gepresenteerde aandoeningen in de eerste lijn. Bij kinderen kan acute diarree snel tot een verstoring van de vocht balans aanleiding geven. Het is daarom belangrijk dat na een zorgvuldige diagnose, op een correcte wijze een rehydratatie-oplossing wordt toegediend Het blijkt dat dit meestal nog te weinig gebeurt. Ook in de recente wetenschappelijke literatuur zijn sterk verschillende schema's terug te vinden. Dit was een aanleiding om op basis van deze literatuur, een te hanteren schema voor de behandeling van acute diarree bij kinderen in de...

De laatste jaren is in de westerse maatschappij het ziektebeeld drastisch veranderd. Grote epidemies die een aantal decennia geleden de bevolking nog teisterden, werden vervangen door stress, kanker, neurologische problemen enzovoort. Hierbij kan men de vraag stellen welke functies de huisarts kan waarmaken binnen deze veranderde context. Het "Project Landschap 2000" van de WVVH buigt zich over deze problematiek en tracht met het uitwerken van een aantal projecten rond concrete ziekten een voorstel te formuleren.