Menu

Screening in de eerste lijn naar een abdominaal aorta aneurysma bij patiënten tussen 65 en 75 jaar is haalbaar en nuttig. Wanneer geen abdominaal aorta aneurysma wordt vastgesteld, kan de patiënt bovendien levenslang gerust zijn.

Preconceptiezorg in de eerste lijn, inclusief korte en intensieve voorlichting (niet noodzakelijk door een huisarts), aanvullende medicatie en dieetaanpassing, is effectief in het verbeteren van gezondheidskennis en het verminderen van preconceptierisicofactoren bij vrouwen, terwijl voor mannen het bewijs beperkt is. Of het de zwangerschapsuitkomsten kan verbeteren, is nog niet duidelijk.

Meten is weten, het jarenlange mantra, is overal: in overzichtsgrafieken, tussentijdse beoordelingen, kwaliteitsindicatoren voor de prakijk... Verliezen we ons in registreren en rapporteren, en gaan we voorbij aan de inhoud?

Ook in Vlaanderen ervaren huisartsen en verpleegkundigen zorgsubstitutie als een meerwaarde: boeiend werk, ruimte voor authenticiteit en solidaire werkbelasting. Een gedeelde praktijkvisie, praktijkprotocollen en structureel overleg zijn doorslaggevend voor een goed georganiseerde zorgsubstitutie in de huisartsenpraktijk.

Na mijn afscheid als academicus aan de UAntwerpen ga ik weer aan de slag als huisarts. Tussen beide is een wisselwerking: een afdeling huisartsgeneeskunde moet voortdurend haar voelhorens in de praktijk hebben en het veld voeden met ideeën en evidentie.

Een verhoogde hematocrietwaarde kan wijzen op uitdroging of diarree, maar ook op secundaire vormen zoals COPD, een verblijf op grote hoogtes,... Uitzonderlijk is de primaire vorm of polycythemia vera, de boosdoener.

De AFP-podcast is een bespreking van de belangrijkste evidence-based punten uit het tijdschrift American Family Physician (AFP). Elke aflevering bevat korte samenvattingen van artikels en praktische guidelines voor de praktijk. Het is een gestructureerde podcast die op een heldere manier gevarieerde onderwerpen aanbrengt die van belang zijn voor wie in de eerste lijn werkt.

Vasculaire compressiesyndromen behoren tot een kleine, maar niet onbelangrijke groep van symptomatische vaatafwijkingen die altijd verdere oppuntstelling en behandeling vereisen. De klachten passen altijd in de differentiaaldiagnose van andere klachten.

Ondanks sensibiliseringscampagnes blijft het gebruik van slaapmedicatie, met name benzodiazepines en z-drugs, torenhoog in België (tabel). Tijdens de coronapandemie namen slaapproblemen, net zoals angst en depressie, bovendien fors toe. In 2020 stelde de vijfde COVID-19-gezondheidsenquête vast dat bijna driekwart (73%) van de Belgische bevolking slaapproblemen ervoer en ongeveer één op vijf een angst- (23%) of depressieve stoornis (22%) vertoonde.

Het nieuwe jaar is stormachtig begonnen; een zoveelste virusgolf kwam onverwacht aanrollen en verraste gevaccineerden en ongevaccineerden. Ook huisartsenpraktijken zagen de telefonische contacten en het klinische werk weer pieken. Sta je er alleen voor, of met de beperkte hulp van een telesecretariaat, dan is het pompen of verzuipen.