Menu

Recent werd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde beschreven hoe en waarom opioïden dienen te worden afgebouwd bij patiënten met chronische pijn.1 Naast de afbouw zijn aanvullende interventies noodzakelijk, zoals (pijn)educatie.

In de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft de opioïdenepidemie dramatische proporties aangenomen. Sinds 2012 sterven er meer mensen door een overdosis dan er doden vallen in het verkeer. In 2016 stierven 42 000 mensen als gevolg van een aan opioïden gerelateerde overdosis. Dat komt neer op gemiddeld 115 overlijdens per dag.

Tot nu toe is de behandeling van griep erg rechtlijnig: personen met een zwakke gezondheid vaccineren vooraleer het griepseizoen zich aandient en de anderen met Nieuwjaar een goede gezondheid toewensen.

In april 2015 werd een wettelijk kader gecreëerd waardoor artsen en officina-apothekers lokaal, in kleine groep, gestructureerd overleg kunnen organiseren. Dit kan op gemeentelijk vlak, maar ook op kring- of LOK-niveau plaatsvinden.

Wereldwijd worden grote hoeveelheden slaapmedicatie voorgeschreven zoals benzodiazepines en z-drugs. Volgens een studie van de APB in 2016 zijn we in België koplopers van deze medicatie: dagelijks vliegen er 1,2 miljoen kalmeer- en slaappillen over de toonbanken van de apotheken in België.

In de Verenigde Staten lijdt 6 tot 10% van de volwassen bevolking aan neuropathische pijn. Een deel van deze patiënten hebben onvoldoende baat bij de klassieke medicijnen als antidepressiva, anti-epileptica en eventueel morfinederivaten. De Number Needed to Treat (NNT) varieert tussen 3,6 en 7,7; de Number Needed to Harm schommelt tussen 11,7 (opioïden) tot 25,6 (anti-epileptica). Als de pijnproblematiek aanhoudt, vertaalt zich dat in een minder goede gezondheidsbeleving en triggert het angst- en depressiesymptomen. Daarnaast is er een aanzienlijke maatschappelijke kost door hoge...