Menu

Ouderenmis(be)handeling ontstaat sluipend; het herkennen en in kaart brengen vergt alertheid en een actieve exploratie van de arts. Het ‘Abuse Intervention Model’ helpt de complexiteit en de risicofactoren in beeld te brengen.

Bij vermoeden van huiselijk geweld is het noodzakelijk om door te vragen naar situaties zonder te oordelen. Hoe een balansanalyse van het gezin maken en komen tot een plan van aanpak?

Bij dit nummer van Huisarts Nu vindt u de nieuwe richtlijn over ouderenmisbehandeling. Deze Nederlandse bewerking van de richtlijn van de Société Scientifique de Médecine Générale focust op de risicosituaties waarin ouderenmisbehandeling kan voorkomen en op welke instanties huisartsen een beroep kunnen doen.

Mishandeling of misbehandeling zijn begrippen die bij iedereen spontaan een gevoel aan onrecht en verontwaardiging oproepen. Deze fenomenen krijgen dan ook veel publieke aandacht. Denken we maar aan sensibilisatieacties rond kindermishandeling, partnergeweld en dergelijke meer. Ouderenmis(be)handeling hinkt echter achterop. De laatste jaren is ouderenmis(be)handeling wel meer onder de aandacht gebracht. Toch is er nog een lange weg te gaan. Er rust immers nog altijd een taboe op het fenomeen.

De dynamiek van mishandelende gezinnen, de ‘medical shopping’, de perceptie van de rol van de huisarts door het mishandelde kind en het goede contact dat huisartsen vaak met hun patiënten onderhouden, maken het de huisarts erg moeilijk om zijn/haar signaalfunctie bij kindermishandeling op te nemen. Wordt het geheim doorbroken, dan is de inbreng van de huisarts nochtans van cruciaal belang. Door het beroepsgeheim en zijn/haar neutraliteit in het conflict kan hij/zij voor alle partijen een betrouwbare gesprekspartner zijn. Hij/zij kan het gezin motiveren om professionele hulp te aanvaarden, de...

De huisarts is dikwijls de vertrouwenspersoon van een heel gezin. Hij heeft de kinderen nog weten geboren worden, hun kinderziektes nog gekend ... Indien hij echter “verdachte” symptomen begint op te merken bij de kinderen, gaat het dan om mishandeling of niet? Moet hij het openbaar maken of niet? Wat als hij zich vergist? Met al deze vragen staat de huisarts meestal alleen. Bijgaand artikel laat zien hoe dit isolement kan worden doorbroken, zonder het vertrouwen van het gezin te schaden. De bedenkingen in dit artikel zijn gegroeid uit ervaringen van een vertrouwenscentrum in Hasselt.