Menu

Mijn agenda vertelt me dat de volgende patiënte komt voor ‘messteken in het hart, waardoor nog dagelijks pijn’. De verpleegkundige heeft haar al gezien en naar mij doorverwezen.

Ik heb het niet zo voor patiëntenstop. Ik vind het niet ethisch om patiënten te weigeren en vooral het verhindert om nieuwe leuke mensen in je patiënteel te verwelkomen.

In de reeks ‘Praktische huisartsgeneeskunde’ worden er telkens een aantal huisartsen en specialisten samengebracht die over een deeldomein van de geneeskunde bepalen wat relevant is voor de huisarts: evidence- en experiencebased en aan de hand van geldende richtlijnen.

Recent Amerikaans onderzoek toonde aan dat eenzaamheid meer bijdraagt aan vroegtijdig overlijden dan roken en obesitas. 43% van de Nederlandse bevolking gaf in 2016 aan eenzaam te zijn. Door de vergrijzing van de bevolking is eenzaamheid ook een toenemend probleem.

Sciensano, een federale overheidsinstelling die onderzoek doet rond gezondheid in brede zin, heeft bij middel van een gezondheidsenquête vastgesteld dat bij 33% van de burgers de gezondheidsvaardigheden onvoldoende of problematisch zijn. In andere Europese landen is dit ongeveer hetzelfde. Door deze gebrekkige kennis hebben mensen vaak een ongezondere levensstijl.

Dit boek beschrijft klachten en aandoeningen die regelmatig kunnen voorkomen bij de oudere populatie van een huisartsenpraktijk. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op ‘kleine kwalen’ waaraan minder aandacht wordt besteed in de geneeskundeopleiding, maar ook op specifieke problematiek die typisch kan zijn voor een oudere populatie zoals eenzaamheid.

Vijf experten op het gebied van verslavingszorg sloegen de handen in elkaar om een goed uitgewerkt naslagwerk te schrijven. Het is een gedetailleerd werk, bestaande uit twaalf interessante hoofdstukken.

Een studente van 23 jaar meldt zich met een plots afhangende linkergelaatshelft. Welke ernstige aandoeningen kunnen worden uitgesloten? En hoe ziet de prognose en behandeling eruit?

Verstoringen in de insula, een gebied in de hersenen, zouden kunnen leiden tot meer pijn en andere typische symptomen van fibromyalgie. Dit inzicht biedt nieuwe perspectieven voor behandeling.

De groep ouderen in onze samenleving blijft jaar na jaar toenemen. Op 1 januari 2020 telde het Vlaams gewest 2 272 843 inwoners van 55 jaar of ouder, dat is 34,3% van de bevolking.