Menu

In maart 2020 zorgde de start van de COVID-19-pandemie voor nooit eerder geziene logistieke en klinische uitdagingen. In België reageerde de huisartsgeneeskunde snel en ze reorganiseerde de eerstelijnszorg, ook tijdens de weekends.

Zowel in Nederland als Vlaanderen maakt het (leren) werken op de wachtpost integraal deel uit van de huisartsenopleiding. Maar er zijn heel wat verschillen.

Stefan Teughels, voorzitter Wachtposten Vlaanderen, wil vooruit met de gezondheidszorg, de reorganisatie van de eerste lijn en zijn eigen multidisciplinaire praktijk. Tijd om even stil te staan.

Uit eerder onderzoek blijkt dat het werken op de wachtpost invloed heeft op het antibioticavoorschrijfgedrag van de huisarts. De specifieke context van de wachtpost verschilt van de eigen praktijk door eerste en eenmalige contacten met de patiënt, tijdsdruk, het gevoel een andere professionele rol/identiteit te hebben, het ontbreken van follow-up, enzovoort. De meeste huisartsen hebben het gevoel dat hun drempel om voor te schrijven daardoor daalt.

Namens de wachtposten en hun personeel in Vlaanderen reageerde Stefan Teughels, voorzitter Wachtposten Vlaanderen, op het interview met Ri De Ridder, voormalig directeur-generaal Dienst geneeskundige verzorging Riziv. Vooral de titel van dit interview zorgde voor controverse (zie Huisarts Nu 3, blz. 108-111).

De meest voorkomende reden om de huisartsenwachtpost te contacteren is een infectie. De meeste patiënten met een infectie die zich hier aanbieden, zullen spontaan genezen. Op de wachtpost voelen artsen zich echter in een andere professionele rol dan in hun eigen praktijk.

De organisatie van een wachtpost wijkt op vele vlakken af van een doorsnee organisatie. Zo is er weinig of geen hiërarchie en zien medewerkers elkaar zelden. Wat is belangrijk om deze organisatie te doen slagen?

Bij het artikel ‘Wat moet een arts kunnen op de huisartsenwachtpost’ in het vorige nummer van Huisarts Nu (blz. 279-82) had dr. Patrick Verdonck een aantal bedenkingen.

Een wachtpost staat garant voor de continuïteit van de zorgen. Maar vaak zijn er ook positieve neveneffecten, zoals een beter ploegenspel tussen de artsen, het aanvaarden van andere meningen en het leren werken met haio’s.

De continuïteit van zorg is wettelijk verplicht in België. In de eerstelijnszorg wordt de continuïteit gegarandeerd door de wachtdienstregelingen binnen een huisartsenkring. De laatste jaren is ook het oprichten van een huisartsenwachtpost zeer in trek. Deze wachtposten garanderen zorg buiten de kantooruren en worden logistiek ondersteund door onthaalmedewerkers en een chauffeur. De huisartsenwachtposten in ons land zijn enkel beschikbaar in het weekend. Het gezondheidszorgsysteem in België is vrij toegankelijk voor iedereen. Bijgevolg presenteert een groot aantal patiënten zich op de...