Menu

Antibioticavoorschrijfgedrag op de wachtpost. Onderzoek aan de hand van video-opnames

Antibioticavoorschrijfgedrag op de wachtpost

Onderzoek aan de hand van video-opnames

Wat is bekend?
  • Huisartsen denken dat één op drie patiënten antibiotica wil, maar hun inschattingen blijken vaak niet te kloppen met wat patiënten echt willen.
  • Huisartsen beleven werken op de wachtpost anders dan werken in hun eigen praktijk en dat heeft invloed op hun antibioticavoorschrijfgedrag.
  • De confrontatie met ongekende patiënten, werkbelasting, weinig diagnostische middelen, onmogelijkheid tot follow-up,… verlagen de drempel om antibiotica voor te schrijven op de wachtpost.
Wat is nieuw?
  • Bij consultaties voor infecties heeft de huisarts al van bij aanvang in het hoofd: ‘Moet ik hier antibiotica voorschrijven of niet?’
  • Vaak bepalen interpretaties en veronderstellingen eerder dan objectieve informatie het al dan niet voorschrijven van antibiotica.
  • Huisartsen vinden ‘safety-netting’ zeer belangrijk, maar soms moeilijk in de wachtpostcontext.

Inleiding

Uit eerder onderzoek blijkt dat het werken op de wachtpost invloed heeft op het antibioticavoorschrijfgedrag van de huisarts. De specifieke context van de wachtpost verschilt van de eigen praktijk door eerste en eenmalige contacten met de patiënt, tijdsdruk, het gevoel een andere ­professionele rol/identiteit te hebben, het ontbreken van follow-up, enzovoort. De meeste huisartsen hebben het gevoel dat hun drempel om voor te schrijven daardoor daalt.1

...

Verder lezen? Aanmelden...

Ben je Domus Medica lid of Huisarts Nu abonnee? Dan kan je na "Aanmelden" het volledige artikel lezen. Ben je nog geen lid of abonnee, dan word je na "Aanmelden" naar het juiste formulier gestuurd.

Aanmelden
  • Eenmalig aanmelden
  • Lees alle artikels van HuisartsNu digitaal
Auteur(s)

Annelies Colliers, Samuel Coenen, Katrien Bombeke, Roy Remmen, Hilde Philips en Sibyl Anthierens zijn verbonden aan de Vakgroep Family Medicine & Population Health (FAMPOP), Onderzoeksgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen (ELIZA), Universiteit Antwerpen.

Citeer dit artikel

Colliers A, Coenen S, Bombeke K, Remmen R, Philips H, Anthierens S. Antibioticavoorschrijfgedrag op de wachtpost: onderzoek aan de hand van video-opnames. Huisarts Nu 2020;49:290-3.

Hebt u een vraag of opmerking?
Laat het ons weten!

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.