Menu

Contact met de natuur zorgt voor stressreductie, minder depressie en frustratie, beter algemeen welzijn en meer positieve energie. Welke handvaten helpen deze kennis te implementeren in de praktijk?

Patiënten via een ‘groen voorschrift’ aanzetten om vaker de natuur te bezoeken, is effectief, haalbaar en wordt positief ervaren. Dat blijkt uit een kleinschalig onderzoek in twee praktijken.

Luc Van Gorp, de voorzitter van CM Gezondheidsfonds, kaart in dit boek de nood tot verandering in ons zorgsysteem aan. We leven in een welvarend land, vol innovaties en met een stijgende levensverwachting, maar toch tellen we steeds meer chronisch zieken, mensen met mentale problemen en geven we aan dat ons geluksniveau gedaald is.

Als mensen functioneren wij met een brein dat ons helpt overleven, maar dat nog niet is aangepast aan onze moderne tijd. Dat brengt de nodige valkuilen met zich mee. Als artsen werken wij in een masculiene medische cultuur die van ons verwacht dat we hard werken en sterk zijn. In combinatie met nieuwe regels en onze typische dokters­eigenschappen leidt dit tot een toenemende werkdruk en uitval.

De COVID-19-epidemie leidt tot een algemene daling van het mentale welzijn van de bevolking, vooral bij vrouwen, jongeren en chronisch zieken. Het weren van fake nieuws en bevorderen van sociale steun kunnen een positieve invloed hebben om angst en stressgevoelens te minderen. Toegankelijke psychologische hulpverlening voor de meest kwetsbare groepen is hierbij essentieel.

In een vlotte schrijfstijl geeft klinisch psychologe Séverine Van De Voorde ons tips, tools en tricks om onze weg te vinden doorheen de mentale jungle. Deze omvat ons brein en alles wat we aan ons hoofd hebben, maar ook onze context van een complexe, veeleisende maatschappij.

In België ligt het suïcidecijfer ruim boven het wereldwijde gemiddelde en is nog steeds het hoogste van West-Europa. Meer aandacht voor preventie en mentaal welzijn blijft nodig.

Deze studie toont aan dat er een duidelijke nood is aan ondersteuning en begeleiding van zorgverleners in crisistijden. Door gepaste zorg aan te bieden, afgestemd op het niveau van mentaal welzijn van de zorgverleners, kan men adequaat te hulp schieten. Dit is essentieel aangezien dit virus een blijvende impact kan hebben op het mentale welzijn van de zorgverleners.

De slogan ‘Blijf in uw kot’ van onze federale minister van Volksgezondheid had een dwingend, radicaal effect op de hele bevolking: iedereen kroop in zijn of haar schulp. Zelfs aanhoudende lichamelijke klachten waren voor velen geen reden om de dokter te contacteren.

Welke noden hebben ouders bij de ondersteuning van hun suïcidaal kind? Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen – Odisee zocht het antwoord op deze vraag en ontwikkelde op basis van de bevindingen de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’.