Menu

Wat gebeurt er als de verpleegkundige van de huisartsenpraktijk patiënten met chronische aandoeningen opvolgt? Wat is de invloed op de kwaliteit van zorg, (kosten)efficiëntie en consultatiefrequentie? En hoe ervaren patiënten en zorgverleners deze taakverandering? Dit praktijkonderzoek toont welke factoren bijdragen tot een succesvolle overdracht.

Deze studie toont dat er in een diverse stadspopulatie grote verschillen kunnen bestaan in cardiovasculair risico bij etnische en socio-economische subgroepen. In plaats van landen te classificeren als hoog- of laagrisico is het noodzakelijk deze subgroepen per land te identificeren en vervolgens preventief gerichter op te volgen.

De consumptie van dierlijke producten, voornamelijk bewerkt en onbewerkt vlees, heeft een negatieve impact op onze gezondheid en op het klimaat. In rijkere regio’s, zoals in België, wordt te veel dierlijk voedsel geconsumeerd. In andere, veelal armere landen te weinig. Het minderen van onze consumptie van dierlijk voedsel zal positieve effecten hebben zowel op het klimaat als op onze gezondheid.

De herziene richtlijn 'Cardiovasculaire risicobepaling' heeft gevolgen voor de praktijk door de introductie van een aangepaste SCORE-tabel, een extra risicoklasse en reclasserende factoren.

Zorgt de behandeling van de bloeddruk aan de hand van risicotabellen (CV-strategie) voor minder cardiovasculaire events dan een behandeling enkel gebaseerd op bloeddrukwaarden (BD-strategie)?

Verwanten van personen met premature vaataandoeningen (of plotse dood op jonge leeftijd) kunnen lijden aan een cardiometabool genetische afwijking met als gevolg een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Hypertensie is een van de belangrijkste risicofactoren op hart- en vaatziekten en dus een belangrijke factor in morbiditeit en mortaliteit wereldwijd.

Dit artikel over het gebruik van Yasmin® bij obese vrouwen opent de PICO-reeks. PICO is een acroniem dat staat voor ‘Patient’, ‘Intervention’, ‘Comparison’ en ‘Outcome’ en precies die vier elementen zijn nodig om in de literatuur een antwoord te vinden.

Sommige publicaties bevelen het gebruik van aspirine aan voor de primaire cardiovasculaire preventie bij patiënten met diabetes. Maar strookt dit wel met de meest recente wetenschappelijke inzichten ter zake?