Menu

2022 - Nummer 4

Internationaal

Artikels

169-172

Cardiovasculaire en metabole gezondheidseffecten

178-180

Veilig gebruik dankzij samenwerking tussen huisarts en apotheker

181-185

Toepassing van een diagnostisch algoritme in de eerste lijn

192-195

Hoe reageren patiënten op een ‘groen voorschrift’?

Opinies

Verhalen

Recensies

Dossiers