Menu

2022 - Nummer 1

Internationaal

Artikels

8-11

Bevraging van LEIFartsen in februari 2021 na het proces Tine Nys

24-27

Praktijkonderzoek naar taakverschuiving in de chronische zorg

28-33

Hoe ervaren huisartsen en verpleegkundigen hun professioneel welbevinden in hun samenwerking?

Interdisciplinaire niet-farmacologische aanpak van gedragsverandering

Opinies

Verhalen

Recensies